TT-Inrikes

Nekades träffa läkare - patient avled

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Med hög feber, öron- och huvudvärk sökte sig en trebarnspappa i Kronobergs län till sjukvården. Men han fick inte träffa läkare, varken första, andra eller tredje gången han sökte vård.(TT)

Med hög feber, öron- och huvudvärk sökte sig en trebarnspappa i Kronobergs län till sjukvården. Men han fick inte träffa läkare, varken första, andra eller tredje gången han sökte vård. Först vid fjärde försöket fick han träffa läkare och då visade det sig att han drabbats av en hjärnhinneinflammation, som senare ledde till hans död.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) kritiserar både den vårdcentral och det sjukhus mannen uppsökte för bristande dokumentation, rapporterar lokala medier. På grund av dessa brister kan Ivo inte ta ställning till om han borde ha fått träffa en läkare tidigare. Men samtidigt konstateras att en läkarundersökning vid det första besöket på akuten inte hade varit orimligt.