TT-Inrikes

Ny lag förbjuder att tiggare utnyttjas

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Regeringen vill skärpa lagen för att komma åt problemet med att människor utnyttjas i tiggeri. Ett nytt brott ska införas, människoexploatering, samtidigt som straffen för andra brott skärps. - Fler kommer att fällas till ansvar, säger justitieminister Morgan Johansson.(TT)

Fattiga och utsatta människor lockas varje år till Sverige med löften om jobb och försörjning men tvingas istället tigga eller arbeta under slavliknande förhållanden.

För att komma åt problematiken vidgar nu regeringen vilka handlingar som ska vara kriminella med ett nytt brott - människoexploatering. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen beslutar om i dag.

– Det fyller två luckor. Det ena är den situation där man tjänar pengar på andras tiggeri, den täcks i dag inte av de vanliga människohandelsreglerna. Den andra är att man utnyttjar människor i arbete under helt orimliga villkor, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Hämtar pengarna

Exploateringen av utsatta växer, enligt regeringen.

– Vi har en situation i dag som vi inte hade för fem eller tio år sedan, där väldigt många som uppehåller sig i Sverige befinner sig i den belägenheten. Det är skäl till att det finns behov av den här lagstiftningen, säger han.

Tiggare kan tvingas betala för att få sitta på en viss allmän plats och tigga, pressas att tigga under våld eller hot om våld och får sina pengar beslagtagna.

– Det kan vara att någon kommer och hämtar in pengar med jämna mellanrum som andra tiggt ihop, eller att man skuldsätter folk och sedan utnyttjar dem för att betala lånet, säger Morgan Johansson.

Asylsökande som fått avslag, men inte lämnat landet, är en annan grupp som exploateras hårt.

– De kan lätt utnyttjas av skrupelfria arbetsgivare. Jobba för tio kronor i timmen och bo i en källare, säger han.

"Rejäla" straff

Straffskalan blir "rejäl", framhåller Johansson. Straffet för människoexploatering ska vara fängelse i högst fyra år. För grovt brott gäller fängelse i lägst två och högst tio år.

Regeringen skärper också straffen för människohandel och koppleri. Minimistraffet för människohandel höjs till fängelse i sex månader, och maxstraffet för grovt koppleri höjs till fängelse i tio år.

Skyddet för barn som utnyttjas stärks också. Det ska räcka med att gärningsmannen borde ha förstått att barnet inte fyllt arton år.

– Vi sänker den ribban, och det handlar helt enkelt om att se till att kunna fånga in fler av de som ägnar sig åt att handla med mycket unga personer, säger Morgan Johansson.

Fler som fälls

TT: Är detta tillräckligt för att komma åt problemen med tiggeri?

– Man kan säkert göra mer. Men det vi gör nu, som dessutom föregåtts av att vi ändrat reglerna för avhysning på privat mark, gör att vi kommer åt en del av problemen som är sammankopplade med tiggeriet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

– När det här träder i kraft kommer vi att få se fler som fälls till ansvar, men också en stark förebyggande effekt - att det blir klart för alla eventuella gärningsmän vad det faktiskt är som gäller och att man riskerar att åtalas, säger Morgan Johansson.