TT-Inrikes

Nytt fall av mässling konstaterat

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Ytterligare ett fall av mässling har konstaterats i Västra Götalandsregionen. Därmed är antalet fall uppe i 27.(TT)

– Vi går inte in på enskilda fall, men det är ett fall vi kopplar till det pågående utbrottet och smittspårning runt den personen sker enligt de rutiner vi har, säger Birgitta Arnholm, jourhavande smittskyddsläkare inom Västra Götalandsregionen.

Utbrottet började för en månad sedan, när en besökare från Sydeuropa som fått mässlingen sökte hjälp på en vårdcentral i Göteborg. Som en följd av utbrottet erbjuds barn i regionen vaccination mot mässling redan vid 12 månaders ålder, sex månader tidigare än vad som är vanligt i det nationella vaccinationsprogrammet.

Hittills har minst 27 personer insjuknat i det pågående utbrottet av mässling i Göteborgsområdet. Smittspårning görs även i norra Halland, sedan en göteborgare som arbetar i Kungsbacka insjuknat.

En kontroll som har gjorts i Göteborgsområdet visar att fyra av fem personer som misstänktes kunna få mässlingen hade ändå ett fullgott skydd. Immunitet fås genom vaccination eller genom att man redan haft sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att se över sitt skydd, framför allt vid resa utomlands.