TT-Inrikes

Rekordmånga fall av TBE under sommaren

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Antalet fall av TBE har ökat dramatiskt under juli och augusti. - Det når rekordnivåer, säger Marika Hjertqvist, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Efter en torr försommar med få rapporterade TBE-fall har antalet skjutit i höjden under juli och augusti.(TT)

Efter en torr försommar med få rapporterade TBE-fall har antalet skjutit i höjden under juli och augusti.

– Det är många faktorer som påverkar, inte minst vädret. Senaste tiden har det var perfekt för fästingarna, fuktigt och en del sol och lite värme, säger Marika Hjertqvist.

Men vädret påverkar också vårt beteende.

– Det blir fler fall när man har ett sådant väder att det lockar oss att vara ute i naturen och att vi inte har allt för mycket kläder på oss.

Stora riskområden

Och än är inte faran över. Även under september och in i oktober finns stora risker att smittas. De största riskområdena för att få viruset i Sverige är runt Östersjökusten i Roslagen, Mälardalen och Södermanland.

Men anmärkningsvärt är att många fall i år har inrapporterats i Västra Götaland.

– Förra året noterades 16 fall. I år har vi redan 35, säger Marika Hjertqvist.

Möjligen kan en orsak vara att TBE varit spritt och uppmärksammat på ostkusten under en längre tid, och att vaccinationsgraden inte är lika hög på Västkusten.

Vaccin skyddar

Just vaccination är det säkraste sättet att skydda sig.

– Att vaccinera sig är det bästa rådet om man rör sig i riskområdet och brukar få fästingar. Och man ska kolla igenom kroppen och huden om man varit ute i naturen, säger Marika Hjertqvist.

Frekvensen av antalet TBE-fall har stadigt ökat sedan mitten på 1980-talet. Det hänger ihop med fästingens allt större utbredning.

Stammarna av rådjur och smågnagare spelar stor roll som värddjur. Och klimatförändringarna har också gjort att vegetationsperioden blir längre och därmed ökar smittrisken.