TT-Inrikes

Stiltje på klimatmötet

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Förhandlingarna på FN:s klimatmöte i Bonn i Tyskland går trögt. Sannolikt kommer man inte att bli färdiga i tid före mötets avslutning på fredag. - Det går långsamt när det gäller det viktigaste, en regelbok om hur länderna ska rapportera om sina utsläpp av växthusgaser, säger klimatminister Isabella Lövin.(TT)

– Det går långsamt när det gäller det viktigaste, en regelbok om hur länderna ska rapportera om sina utsläpp av växthusgaser, säger klimatminister Isabella Lövin.

Regelboken, eller regelverket, är en hörnpelare i Parisavtalet som förhandlades fram i den franska huvudstaden i december 2015. Utan den kan inte avtalet fungera.

I avtalet slås fast att den globala uppvärmningen ska begränsas till högst två grader Celsius, vilket innebär att de globala växthusgasutsläppen snarast möjligt måste begränsas.

Långsammare än väntat

Avsikten har varit att regelverket, som ska styra ländernas fortsatta klimatarbete, ska finnas på plats vid nästa års förhandlingar, som äger rum i Katowice i Polen. Men då måste man ha förslag på texter klara redan i Bonn.

Sverige driver också kravet att man måste ha ett system för att kunna öka ambitionerna över tid. Om inte länderna klarar detta kommer inte växthusgasutsläppen att minska tillräckligt snabbt för att klimathotet ska kunna stävjas.

– Det går långsammare än vad man hade hoppats på. Det återspeglar väl olika ambitioner hos de deltagande länderna. Många är klart stressade över att det går så långsamt, säger Roger Sedin, handläggare i den svenska delegationen på mötet.

Saknar andan från Paris

Isabella Lövin, som anlände till Bonn på tisdagen, hade inte förväntat sig att allt arbete skulle bli klart i Bonn, men hade hoppats att man skulle komma en bit på väg.

– Det är lite grann samma dynamik som rådde före Parisavtalet. Nu har man återigen börjat prata i termer av fattiga länder mot rika länder, och vilka krav man ska ställa på dem. Vi skulle behöva få tillbaka Parisavtalets goda anda, säger hon.