TT-Inrikes

Tusentals som sökte asyl 2015 saknar besked

TT-Inrikes Artikeln publicerades

Över en fjärdedel av de drygt 21 000 asylärenden som ännu inte avslutats kom in under 2015 och 2016. Av dem som sökte asyl 2015 och fortfarande väntar på besked från Migrationsverket är 943 barn, 717 kvinnor och 2 188 män. 165 av ärendena rör ensamkommande barn, skriver Dagens Nyheter.(TT)

Över en fjärdedel av de drygt 21 000 asylärenden som ännu inte avslutats kom in under 2015 och 2016. Av dem som sökte asyl 2015 och fortfarande väntar på besked från Migrationsverket är 943 barn, 717 kvinnor och 2 188 män. 165 av ärendena rör ensamkommande barn, skriver Dagens Nyheter.

Orsaken till att ärendena inte behandlats är framför allt den omställning som myndigheten går igenom där fler anställda har lämnat myndigheten tidigare än beräknat, uppger Migrationsverket i ett skriftligt svar till DN. "Det har lett till ärendeflyttar som medfört en större arbetsinsats per ärende".

Migrationsminister Heléne Fritzon (S) har lyft fram handläggningstiderna som ett prioriterat område. Enligt Migrationsverket ligger den genomsnittliga handläggningstiden för dem som sökte asyl förra året på tre månader.