TT-Utrikes

Hoppfull Fritzon efter EU-debut

TT-Utrikes Artikeln publicerades

Alla måste ta sitt ansvar, betonar nya migrationsministern Heléne Fritzon (S) efter sin första dust med övriga EU-länders syn på asyl och migration. Hon utesluter inte att driva fram majoritetsbeslut i asylfrågorna, trots oviljan i bland annat Polen, Ungern och Slovakien.(TT)

I förra veckan sade EU-domstolen klart nej till Ungerns och Slovakiens klagomål på den omfördelning av asylsökande som EU-länderna beslutade om 2015.

När alla EU-länders migrationsministrar möttes i Bryssel på torsdagen var trycket hårt på de två ovilliga.

– Kommissionen var väldig tydlig och jag framförde den svenska ståndpunkten som är mycket tydlig: att vi förväntar oss att alla 28 medlemsstater tar sitt ansvar, berättar Heléne Fritzon efter sitt första EU-möte som minister.

Hoppfull ändå

Trots de låsningar som länge rått i asyl- och migrationsfrågan är hon optimistisk.

– Jag vill vara förhoppningsfull och jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna. Min hållning är att så länge man inte får ett absolut nej så fortsätter man det arbetet.

Torsdagens reaktion från Ungern och Slovakien fick dock inga höga betyg av henne.

– De väljer, tycker jag, att inte prata så mycket om den hållning de har tagit. Det är naturligtvis ett problem i sig. Men det var väldigt tydliga inlägg från flera av (de andra) ministrarna och det tycker jag är bra.

Nytt asylsystem

EU-kommissionen har redan inlett processen mot att dra Ungern, Polen och Tjeckien inför domstol för att de inte velat ta emot de asylsökande som ska slussas vidare från Grekland och Italien. Om så verkligen blir fallet är dock högst osäkert. Först och främst strävar ändå kommissionen mot att få alla länder att kunna enas om ett nytt gemensamt asylsystem som fungerar inför nästa kris.

– Det kommer att bli en intensiv höst, det kan jag konstatera, säger Heléne Fritzon, som inte utesluter att majoriteten kan komma att rösta ner de ovilliga länderna om inte de ger med sig frivilligt.

– Jag är inte främmande för det. Ska EU-samarbetet fungera långsiktigt så är det nog så att vi i vissa avgörande frågor behöver använda oss av majoritetsbeslut. Sedan är jag en varm anhängare av att man hitta konsensus. Hittar man beslut där man är eniga så är det att föredra.