TV

02/05 16.54

Tonvis med fisk skänks bort

02:06
. . .

Under 40 dagar rensas Växjösjön och Trummen på mört och braxen. Målet är att få finare sjöar med mindre algblomning eftersom naturen har hamnat i baklås på grund av övergödning.

Senaste TV-klippen