TV

07/07 07.11

Palmblads Pärlor: Argushuset på söder

03:05
. . .

Tegelborgen på Södra Järnvägsgatan är ett av Söders mest intressanta hus. När det byggdes fanns endast sex lägenheter i hela fastigheten - som betjänades av en kusk som bodde i gårdshuset där även droska och hästar var inhysta.