Arg skylt ska plockas ned

Herråkra Artikeln publicerades

Skylten har inget tillstånd och ska plockas ned - för andra gången. Trafikverket godkänner inte skyltar med svordomar eller med en blandning av gemener och versaler.

Skylten ”Kör sakta annars jävlar” får inte vara kvar. Den saknar tillstånd från Trafikverket och har redan plockats ned en gång tidigare. Det var i somras som Trafikverket monterade ned det hotfulla budskapet. Skylten ligger också kvar på Trafikverket eftersom ägaren inte har gett sig till känna. Men personen med synpunkter på hastigheten fixade en ny, likadan skylt och satte upp den i stället.

Urban Farbäck är trafikingenjör på Trafikverket och han reagerar när han ser skylten.

– Oj! Det här har vi inte gett tillstånd till. Vi kör inte med den texten. Vi har på uppdrag från regeringen att vi måste skriva på ett visst sätt. Här står ju ”jävlar” med stora bokstäver. För att göra det lättläst måste man ha en viss sorts stil. Vi får inte blanda stora och små bokstäver, sedan använder vi inte det här språket. Det här är lite väl fel i alla dess former, säger Urban Farbäck.

– Det är onekligen någon som tycker det går för fort på vägen, menar Urban Farbäck, trafikingenjör på Trafikverket.
Foto: Charlotte Stjernkvist
– Det är onekligen någon som tycker det går för fort på vägen, menar Urban Farbäck, trafikingenjör på Trafikverket.

Urban Farbäck menar att det är relativt enkelt att köpa egna skyltar från skylttillverkarna och sätta upp dem längst med vägarna.

– Det tråkiga är att de kan ha plockat ned en hastighetstavla och satt upp sin egen skylt. Det förekommer titt som tätt sabotage, säger han.

På Trafikverket finns det anställda driftentreprenörer som har i uppdrag att köra på vägarna i länet för att bland annat kontrollera om det finns otillåtna skyltar. Nu är det dags för dem att åter igen plocka ned skylten.

– Det är onekligen någon som tycker det går för fort på vägen, säger Urban Farbäck.

Och skylten är inte heller så populär bland alla invånare i byn. Den är inte heller någonting som bygdeföreningen har kommit överens om.

– Det är ingen allmän överenskommelse utan det är någon enskild som har velat sätta upp den här. Visst, det ligger naturligtvis en tanke med det eftersom det finns barn i byn. Själv blev jag lite ledsen när jag såg det. Det är ju inte såhär vi vill visa upp Herråkra utåt och inte heller ett språkbruk som jag föredrar, säger en invånare.

På Trafikverket kommer man nu försöka hålla extra koll på den aktuella skyltningen.

– Människan som tycker det är för jäkligt att de går för fort på vägen ska ju ta det med Länsstyrelsen. Det är där man ansöker om sänkt hastighet på vägar utanför tätbebyggt område. Detta är ju också egenmäktigt förfarande på allmän statlig väg, säger Urban Farbäck.