Får skolan mer pengar?

Uppvidinge Artikeln publicerades

Eleverna i klass 9 C på Åsedaskolan ställer frågor till politikerna inför valet.

Femte och sista frågan är "Planerar ni ge mer pengar till skolan - och i så fall var ska ni få dem?

ÅSEDA/UPPVIDINGE

Sista frågan ut i elevenkäten med frågor ställda av klass 9C på Åsedaskolan till Uppvidinges politiker inför valet lyder:

Planerar ni ge mer pengar till skolorna - och i så fall vart ska ni få dem från?

Eleverna undrar vilka områden som partierna vill arbeta med inom sin politik, särskilt inom skolan. De har med sina frågor belyst några problemområden.

Alvin Hedarv och August Karlsson i förgrunden, och bakom står resten av klass 9C på Åsedaskolan med samhällsläraren Ingemar Svensson.
Foto: Annika Niquet
Alvin Hedarv och August Karlsson i förgrunden, och bakom står resten av klass 9C på Åsedaskolan med samhällsläraren Ingemar Svensson.

– Det känns inte som att det går jättebra just nu, och det vore bra att veta hur de tänker fixa det, säger Alvin Hedarv.

Det finns en medvetenhet hos eleverna att allt i en kommun kostar mycket pengar, och att resurser ska fördelas. Men eleverna skulle gärna vilja veta hur politikerna tänker prioritera i nästa mandatperiod.

Det finns många saker i en kommun som politiker behöver ta hänsyn till, varför anser ni att skolan är viktig?

– Ungdomar behöver få en bra utbildning så de kan hålla ihop samhället när de växer upp, så att de kan ta hand om de äldre. Så att allt kan fortsätta, säger Alvin Hedarv och fortsätter:

– Det är många problem som behöver lösas, men det är viktigt att veta vad de har planerat att göra, för skolan har ju mycket problem just nu.

Smålandsposten besökte klassen igen efter att de fått läsa politikerna svar, och inför att de ska genomföra sitt skolval.

Tycker ni att ni har fått svar av politikerna på era frågor?

– Jag tycker att de flesta svarade att de vill satsa på skolan, och på att allt ska vara bra. Men vem vill inte det, säger Nellie Dragan.

Sam Lindkvist var inne på samma linje.

– Jag tyckte vissa partier missade att tydligt svara på frågorna, säger han.

De hade önskat att veta lite mer konkret kring politikernas planer, om hur man ska nå fram till förbättringar.

På fredagen innan valet ordnade skolan ett skolval för samtliga högstadieelever.

Politikernas svar

Planerar ni ge mer pengar till skolan - och i så fall var ska ni få dem?

Medborgerlig samling

Skolan måste få mer pengar, vilket långsiktigt kommer att ske när skolan åter förstatligas. På kort sikt skall medel komma från bland annat effektivisering av politikerämbeten, samt att tjänstemannaansvaret återinförs. Övriga problem att snarast lösas: bostadsfrågan, lag och ordning, samt att få in nysvenskar in på arbetsmarknaden.

Landsbygdspartiet

Arbetsmiljö för både personal och elever är viktigast och detta område måste få de pengar som krävs för att få verksamheterna att fungera. brist på pengar är ett återkommande problem inom många områden, typ sjukvård och äldreomsorg, vägunderhåll osv. Skolan är dock prioriterad i dessa sammanhang och här kommer vi alla behöva hjälpas åt om vi ska klara detta.

Vänsterpartiet

Mer pengar till skolan är en extremt viktig satsning och det måste till mer eller mindre direkt. Vänstern har förhandlat till tio välfärdsmiljarder som ska gå till alla kommuner. Vi hade gärna sett att de hade varit öronmärkta åt skolan och äldreomsorgen.

Liberalerna

Vi tycker att man ska prioritera skolan högre. När det gäller just skolsituationen i Uppvidinge ser vi mycket allvarligt på den. Vi vill till exempel tillsätta en framtidsgrupp för skolan i Uppvidinge med bland annat uppgift att få fram en ny skolledning med högt förtroende bland skolpersonalen.

Socialdemokraterna

Vi vet att om Socialdemokraterna i Sverige får leda vårt land också nästa mandatperiod kommer vi som kommun att få ökade medel/pengar till Uppvidinges skolor och övrig kommunal verksamhet. Det är det valet 2018 handlar om. Välfärd.

Moderaterna

Det blir mer pengar om vi ser över organisationen och minskar onödiga utgifter som hyrpersonal till exempel. Fördelningssystemet måste ses över. Det måste tas hänsyn till annat modersmål, barn i behov av stöd och liknande. Det måste finnas en central buffert för ansökningar om särskilt stöd. I dag är alla pengar utdelade till skolorna vilket innebär en snedfördelning. Varje läsår ser olika ut.

Sverigedemokraterna

Först och främst krävs det att få ordning på ekonomin i kommunen. Vi vill satsa på skolan, äldreomsorgen, bostäder, ungdomar och pensionärer. Vi vill också få ordning på invandringen. En stark ledningsorganisation är något som saknas inom skolan.

Miljöpartiet

Öka statsbidrag för en mer jämlik skola över hela landet, och utred möjligheten att gradvis förstatliga skolan. Statsbidragen har ökat, men de räcker inte. Det finns 20 000 fler anställda i skolorna i dag, än 2014. Vi vill i första hand sätta in åtgärder i kommunen för att hejda klimatförändringarna, tex mer giftfri mat. Andra prio-områden är äldreomsorg och skolan. Att skolan fungerar bra är viktigt för samhällets framtid.

Centern

För att kunna svara på den frågan måste vi först tillsammans enas om en struktur för hur skolans framtida arbete ska fungera. Därefter kan vi ta ställning till hur kommunens resurser ska fördelas. Centern vill fördela resurser utifrån elevtalen och de behov som finns. Vi vill prioritera kvalité i skolan. Att få en god kvalité behöver inte alltid medföra högre kostnader. Varje rektor skall känna att man har de resurser som behövs för att bedriva god undervisning.

Kristdemokraterna

Det är ett måste för Uppvidinge att se över hur resurserna (pengarna) verkligen används, så att vi kan fördela dem efter behov både i skola och äldreomsorgen

Visa mer...