”För få gungor på Violen och Lärkan”

Uppvidinge Artikeln publicerades

Det finns en sliten klätterställning och för få gungor på förskolorna Violen och Lärkan. Det skriver en person till kommunen som vill se en upprustning av förskolornas lekplatser.

Personen skriver också att två gungor till över 20 barn är för lite och att det är märkligt att förskolan vid Olofsgården kan få flera nya gungor när inte någon annan förskola får det.
Anders Käll, förvaltningschef på kommunen skriver i ett svar att barn- och utbildningsnämnden förra året beslutade med Uppvidingehus som tillhandahåller lokalerna att en inventering av alla lekredskap ska genomföras innan man kan köpa in nya. Richard Gustafsson, vd för AB Uppvidingehus bekräftar detta.
– Alla besiktningar som var aktuella då är genomförda. Vi vet vad som behöver åtgärdas men det var inga större grejer som behövde göras.
Om det finns några planer på att utöka antalet gungor beror på budgeten.
– Det har med budgeten att göra. Just lekredskap slits ner väldigt snabbt men självklart är det viktigt att det finns en attraktiv miljö för barnen eftersom det är där de till stor del spenderar sin tid, säger Richard Gustafsson.
Anders Käll avslutar sitt svar med att om inte redskapen håller tillräcklig hög standard kommer de att införskaffa nya.
Även synpunkter på lekplatsen vid kyrkparken har kommit in till kommunen. Personen skriver att gungbrädan i parken börjar se ”sunkig” ut och att en av gungorna skulle vara så sliten att den snart går sönder.
Förslaget på en rutschkana eller en klätterställning skulle vara på sin plats för att locka fler till lekparken. Kommunens tekniska chef, Staffan Åberg, svarar att lekredskapen även där ska ses över.