Högsby på gång men Uppvidinge får vänta

Uppvidinge Artikeln publicerades

Nu är det klart att glasbrukstomten i Björkshult ska saneras med start i vår. I Uppvidinge lär det dock inte bli någon sanering de närmaste åren.

Länsstyrelsen i Kronoberg har en lista på 31 industrier eller industri­tomter som är de mest prioriterade att sanera från miljögifter. De 20 första är glasbruk och nio finns i Uppvidinge. I prio­riteringsordning handlar det om Älghult, Lindshammar, Berghem (mellan Älghult och Åseda), Alsterfors, Björkå, Rosdala, Hjertsjö (Hökhult), Östervik (Lenhovda), Idesjö (Älghult) och Rydefors (Alstermo).
2006–2007 genomfördes ett stort glasbruksprojekt i ett samarbete mellan Kalmar och Kronoberg. Då gjordes en första inventering med översiktliga undersökningar.
Nu är det dags för ett liknande samarbetsprojekt.
-Vi håller på att göra ansvarsutredningar för alla glasbruken på listan. Vi gör det tillsammans med Kalmar för att det ska bli så effektivt som möjligt, förklarar miljöskyddshandläggaren Kristina Reeves.
Hon fortsätter:
-Om det går att hitta en ägare som kan hållas som ansvarig så kan man inte äska pengar från staten till saneringen. Men för de glasbruk där det inte går kan man göra det.
Nästa steg är att utvidga undersökningarna på de förorenade tomterna för att ringa in föroreningarna.
–?Hur man sedan ska prioritera saneringen beror ju på hur man be­dömer risken, exempelvis hur nära det är till grundvatten, säger Kristina Reeves.
Ett av glasbruken på listan har sanerats; Eneryda i Älmhult. Och med Transjö i Lessebo kommun har länsstyrelsen hunnit lite längre än för övriga.
I Högsby kommun drar ett stort saneringsprojekt igång till våren. Björkshults glasbruk, på gränsen till Uppvidinge kommun, ska saneras och kostnaden är beräknad till 17 miljoner kronor. Varken kommunen eller nuvarande fastighetsägarna ska behöva betala något, hela kostnaden för saneringen täcks av statliga medel från Naturvårdsverket.
Totalt ska 17?000 ton fyllnadsmassor fraktas bort för sanering. Dessa 17?000 ton beräknas innehålla bland annat två ton arsenik.
Älghults glasbruk, överst på saneringslistan.
”Om det går att hitta en ägare som kan hållas som ansvarig så kan man inte äska pengar från staten till saneringen.”