Kommunen vill sanera Rusthunter

Uppvidinge Artikeln publicerades

Uppvidinge kommun har bestämt sig för att försöka sätta punkt för följetongen om Rusthunter-fastigheten i Älghult.

Rusthunterfastigheten, som är förorenad av tungmetaller och cyanider, har under många år varit ett ärende som dykt upp hos såväl Uppvidinge kommun som länsstyrelsen.
Kanske närmar sig följetongen nu ett slut. Uppvidinge kommun har nämligen bestämt sig för att agera.
-Vi har skickat in ansökan om expropriation av fastigheten och vi har också skickat in en ansökan till Naturvårdsverket med begäran om bidrag till saneringen. Ska vi tvångsinlösa fastigheten förutsätter det att vi får bidrag till saneringen, säger kommunalrådet Åke Carlson (C).
Det finns statliga medel till sanering av fastigheter i fall där det är omöjligt att avkräva ett ansvar från någon eftersom ägare saknas. Länsstyrelsen har ett par gånger varit beredd att gå in och dra i gång ett saneringsprojekt i Älghult, men vid båda tillfällena har det dykt upp köpare till den konkursdrabbade fastigheten. Därmed har länsstyrelsens möjlighet att ingripa försvunnit. Enligt lagen följer nämligen ansvaret för sanering med till den som förvärvar en fastighet. Men att expropriera, det vill säga ta över med tvång, är i lagens mening inte detsamma som att förvärva. Kommunen tänker sig alltså att utnyttja en lucka i lagstiftningen. För om kommunen står som ägare kan de statliga bidragen komma ifråga.
På industrifastigheten i Älghult har det bedrivits ytbehandlingsverksamhet sedan mitten av 1940-talet och en bit in på 90-talet. Förutom zink, koppar och krom har nickel och cyanid använts vid olika processer.