"Kör aldrig över en stor opinion"

Uppvidinge Artikeln publicerades

Någon åsikt om hur många asylsökande som är lagom i Uppvidinge, ville Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson inte lämna ifrån sig när han under onsdagen besökte Lenhovda.
– Men vi skulle aldrig vilja köra över en stor, politisk opinion, sa han.

För några veckor sedan gjorde kommunalrådet Åke Carlson (c) ett utspel och förklarade att 600 asylsökande enligt hans mening är alldeles för många för Uppvidinge. Hälften vore lagom, om mottagningen ska stå i proportion till antalet innevånare och orternas storlek.
Från mottagningsenhetens sida tycker man dock att saker och ting fungerar bra som det är.
Dan Eliasson ville inte börja resonera om huruvida antalet är för stort.
– Vi är tacksamma för att vi får hålla till med en mottagning i Uppvidinge, det vill jag säga. I övrigt är det så att vi naturligtvis för en fortlöpande dialog med kommunledningarna där vi finns och det är klart att man lyssnar på det de har att säga.
– Det fungerar ju inte att ha en ordning där man helt kör över det politiska styret, och vi skulle aldrig vilja köra över en stor politisk opinion, även om vi etablerar oss var vi vill.
Dan Eliasson konstaterade också att en asylmottagning betyder mycket för en kommun och en ort.
– Migrationsverkets verksamhet resulterar i arbetstillfällen, kundunderlag till handlarna, elevunderlag till skolor och så vidare. Vi fyller bostadsbolagens lägenheter. Det har hänt när vi varit på väg att dra ned på en verksamhet att kommunen ifråga bett oss att inte göra det.
Dan Eliasson hade mycket beröm med sig till mottagningsenheten i Uppvidinge, när han träffade de elva anställda på kontoret i Lenhovda.
– Det här är den mest kostnadseffektiva mottagningsenheten vi har i hela landet. Hur bär ni er egentligen åt, frågade han, med adress Bengt Fransson, som är platschef.
– Vi är en liten grupp, där alla har bred kompetens, som vi tar vara på. Därför fungerar verksamheten även om någon skulle vara borta, var Franssons svar.
På mottagningsenheten i Lenhovda finns ingen prövning av asylärenden, den sker i Malmö. Men numera tar enheten i Malmö betydligt mer hjälp av Lenhovdamottagningen än tidigare.
– Vi är mer integrerade i prövningsverksamheten, vi gör sociala utredningar, språktester och direktanalyser, förklarade biträdande platschefen Christina Björk.
På så vis sparas många resor till Malmö in för de asylsökande.
Nyordningen är en del av Migrationsverkets nya strategi för att korta väntetiden för ett besked.
– För 1,5 år sedan hade vi en genomsnittlig väntetid på 200 dagar. Nu är vi nere på 60 dagar, berättade Dan Eliasson belåtet.