Korttidsboendet blev en högprioriterad fråga för Socialdemokraterna

UPPVIDINGE Artikeln publicerades

Att ärendet med fastigheten Smedjan i Lenhovda skulle dra ut ytterligare på tiden var något som Socialdemokraterna inte kunde stödja.

På kommunstyrelsesammanträdet i juni satte de ner foten för att komma till ett beslut i frågan för att lösa korttidsboendets lokalproblem så snabbt som möjligt.

– Det har redan dragit ut i långbänk och vi satte ner foten nu, för behovet av korttidsboendet är stort för de här unga barnen, säger Niklas Jonsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Niklas Jonsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.
Foto: Annika Niquet
Niklas Jonsson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialförvaltningen har ett stort behov av att hitta nya lokaler som är bättre anpassade för korttidsboendet än vad lokalerna de har idag är, och önskade att få flytta till Smedjan. Kommunens första plan var då att renovera lokalen och flytta korttidsboendet dit.

Men en renovering visade sig vid noggrannare undersökning vara ett sämre alternativ, eftersom fastigheten är dåligt underhållen. Kommunen ansåg då att en rivning och en återuppbyggnad skulle vara mer kostnadseffektivt.

Under våren visade den kooperativa förskolan Juvelen också intresse för lokalerna, som ville utveckla sin verksamhet. Då la Centerns ledamot Patrik Davidsson (C) fram förslaget att kommunen skulle fundera på ytterligare alternativ innan man tog ett slutgiltigt beslut hur man skulle göra. Vilket sköt upp beslutet om att riva och bygga nytt.

På det senaste kommunstyrelsemötet i juni ville inte Niklas Jonsson vänta längre, och Socialdemokraterna tryckte på att man skulle komma till ett beslut i ärendet. De ville att politikerna skulle gå på det förslag som lades tidigt i processen, och rösta igenom en rivning och bygga upp nya lokaler till korttidsboendet på platsen.

– Man gav egentligen fyra alternativ, men vi ville gå till handling nu utifrån att behovet är så stort av att bygga ett nytt korttidsboende. Vi har också utgått från vad de som jobbar i korttidsboendet vill. Vi tycker det är viktigt att de som jobbar där får en verksamhet som ligger på rätt plats, säger Niklas Jonsson.

Socialdemokraterna anser också att det passar bra in i samhällsbilden, att man bygger nytt.

– Det är också så att fastigheten är ett ansikte utåt, det ligger centralt i Lenhovda och det är en del människor som kommer till både campingen, Borgen och idrottsplatsen som ser att det ligger en skamfilad byggnad där idag.