Kritik mot höjd tjänstgöringsgrad

Uppvidinge Artikeln publicerades

Ett förslag att höja tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande i Uppvidinge får kritik av Miljöpartiet. För en kommun av Uppvidinges storlek är det fullt tillräckligt med en kommunstyrelseordförande på 100 procent och en vice ordförande på 40 procent, anser Kent Helgesson (MP).

Förslaget att öka tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande förhandlades fram i samband med valet och med anledning av det parlamentariska läget i kommunen. Peter Skog Lindman, som förra mandatperioden var vice ordförande i kommunstyrelsen, hade en tjänst på 40 procent. Nu är förslaget att nuvarande vice ordförande, Camilla Ymer (S), ska ha en tjänst på 75 procent.
– Skillnaden blir inte så stor, tror Camilla Ymer. Peter Skog Lindman också haft dagarvoden och hans tjänst har därför snarare legat på 60–65 procent. Vi har också sett att ärendena i både kommunstyrelsens arbetsutskott och i kommunstyrelsen ökar, och blir mer komplicerade.
?
Enligt Kent Helgesson blir effekten av förslaget att arvodesnivån höjs med närmare 20 000 kronor per månad, vilket han inte tycker är befogat när de två stora nämnderna, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden dras med underskott och vill ha ekonomisk förstärkning.
Kent Helgesson tycker att för en kommun så stor som Uppvidinge är det fullt tillräckligt med en kommunstyrelseordförande på 100 procent och en vice ordförande på 40 procent. Han tycker också att det ska ses över vad som ska ingå i tjänsten på 40 procent, eftersom det inte varit tydligt tidigare.
– Dessutom ska de som berörs inte vara med och ta beslut, det ska skötas av en arvodesberedning.

När kommunstyrelsens arbetsutskott hade frågan om arvoden uppe nu i veckan godkändes förslaget. I det ligger också en höjning av vissa andra politiska arvoden. Bland andra får ordföranden i socialnämnden 30 procent, varav 5 procent är ersättning för social­- jour, ersättningen till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden höjs till 25 procent och ordförande i miljö- och byggnadsnämnden höjs till 10 procent. Ersättningen till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott höjs till 5 procent. De föreslagna arvodena ger tillsammans en ökad kostnad för kommunen med 434?000 kronor årligen.

Kent Helgesson reserverade sig när det gällde att öka tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens vice ordförande, inte övriga höjda arvoden.
Förslaget om höjda arvo­den går till kommunfullmäktige som ska ta det slutgiltiga beslutet.