Läkare lämnade felaktig Alzheimersdiagnos per post

Uppvidinge Artikeln publicerades

En medelålders Uppvidingebo fick felaktigt diagnosen Alzheimers, av en läkare verksam i Uppvidinge. Socialstyrelsen förväntar sig att läkaren tar lärdom av händelsen och i framtiden "vinnlägger sig om att arbeta med den noggrannhet och omsorg, som patientens tillstånd kräver".
Uppvidingebon hade under ett 15-tal år lidit av ryggsmärtor. Han har opererats och också medicinerats för smärtorna, med bland annat morfinplåster. Våren 2010 sökte han läkarvård på grund av nedsatt minne och koncentrationssvårigheter. Läkaren gjorde olika tester och kom fram till att han drabbats av demens, närmare bestämt Alzheimers. Diagnosen meddelade läkaren per brev och patienten fick medicin mot Alzheimers.
När en sjuksköterska gjorde ett hembesök under hösten, berättade mannen att han fortfarande besvärades av nedsatt närminne, irritation och koncentrationssvårigheter. Sköterskan gjorde ett nytt test, som inte alls visade i riktning mot demens. Besöket följdes upp av en neuropsykologisk utredning, och slutsatsen blev att patienten inte led av demens, men att hans symptom kunde vara orsakade av medicineringen.
Socialnämnden konstaterar att den läkare som först behandlade mannen inte gjorde den vidgade utredning som alltid ska göras innan man slår fast en demensdiagnos, och att han inte följde praxis att alltid meddela demensdiagnos vid en träff i hemmiljö med patient och anhöriga. Socialnämnden är därför kritisk till hur läkaren skött sitt uppdrag.