Med ny ägare vill Värendskog växa

Uppvidinge Artikeln publicerades

-Nu när vi har ATA som ägare kan vi flytta fram våra positioner och erbjuda en bredare verksamhet.
Det säger en belåten Lars-Erik Frisk på Värendskog i Lenhovda.

20-årsjubilerande Värendskog är ett av få kvarvarande skogsbolag med kontor i nordöstra kommundelen. Bolaget har inga planer på att flytta därifrån, tvärtom. Man ser istället en möjlighet till expansion.
-Vi har ambitionen att utvecklas som skogssköt-elseföretag och erbjuda de tjänster som många skogsägare frågar efter i dag. I dag är det ju så att många skogsägare inte bor på gården och då vill de att vi tar hand om all skogsskötsel, säger Lars-Erik Frisk.
På ATA Timber ser man samma behov och därför var mångåriga samarbetspartnern Värendskog ett intressant bolag att förvärva.
-På ATA saknar vi i dag mycket på skogsskötselsidan. Skogsägare vill i dag ha hjälp med att plantera, röja, dika, bygga vägar, ta fram skogsbruksplaner och så vidare, säger Tage Andersson, som äger ATA tillsammans med barnen Roger Tagesson och Rose-Marie Tagesson.
Lars-Erik Frisk bedömer att det måste bli tal om nyanställningar för att Värendskog ska kunna utvecklas så som man vill. I dag är sex personer anställda i bolaget, men indirekt sysselsätter det också 30 personer som bolaget köper tjänster av.
Att bli ett komplett skogsskötselbolag är lättare med ATA Timber som ägare, menar Lars-Erik Frisk.
-ATA har en bredare verksamhet, man har massaproduktion och man sågar klentimmer, konstaterar han.
ATA är också mycket belåtna med den nya situationen.
-Värendskog har alltid haft ett gott rykte bland skogsägarna, det har varit lite ”guldglans” över bolaget, säger Tage Andersson.
ATA Timber köpte Värendskog av Lenhovda Energi, som ägs av familjen Wranå. Lenhovda Energi har tidigare köpt råvara av Värendskog och Skogsbränsle Småland, som Lenhovda Energi delvis äger.
-Vi vill ju leverera flis till Lenhovda Energi även i fortsättningen, säger Lars-Erik Frisk.
-Ja, och det kan naturligtvis bli tal om att vi från ATA:s övriga verksam-heter kommer att leverera en del till Lenhovda Energi, säger Tage Andersson.