Nytt bakslag för Uppvind – vindkraftverken får nej

Uppvidinge Artikeln publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden ändrade sitt beslut. Uppvind fick avslag på sina vindkraftverk.

Miljö- och byggnadsnämndens första sammanträde med de nya ledamöterna fick ett något komplicerat ärende att ta ställning till direkt.
Den ekonomiska föreningen Uppvind fick bygglov för sina sex vindkraftverk i slutet av förra året av miljö- och byggnadsnämnden. Ett flertal överklaganden har därefter kommit in och på onsdagen fanns ärendena med på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde där nämnden ­skulle ta ställning till om det framkommit något nytt i ärendena som kunde ändra beslutet.
Nämndens ordförande, Ingemar Hugosson (C), som var jävig, byttes ut mot vice ordförande, Kent Bergqvist (S), när frågorna behandlades. En omröstning gjordes också om ledamoten Roger Karlsson (LBPO) skulle få delta eftersom han var en av dem som överklagat det tidigare beslutet. Omröstningen bestämde att han skulle få delta. Roger Karlsson och Kenneth Karlsson (SD) lämnade in två yrkanden, ett angående anmälan enligt miljöbalken och ett angående bygglovet. I det förstnämnda krävde de att tidigare beslut skulle upphävas och ansåg att på grund av att det blir en betydande miljöpåverkan ska den anmälningspliktiga verksamheten gå över till att bli tillståndspliktig. I en omröstning med siffrorna 4 mot 3 blev det ja till den nya skrivelsen.
Även när det gällde bygglovet blev det omröstning. Roger Karlsson och Kenneth Karlsson yrkade att det tidigare bygglovet skulle upphävas, bland annat på grund av hur verken utseendemässigt kommer att påverka och förändra landskapsbilden. Omröstningen slutade med fyra röster för deras förslag och tre emot. Centerpartiets ledamöter reserverade sig mot båda besluten.
Den nya vändningen innebär ännu ett bakslag för Uppvind. Föreningen har tidigare bantat projektet vad det gäller antal verk och även dragit ner på höjden till under 150 meter för att kunna få ett bygglov i miljö- och byggnadsnämnden.
Lars-Göran Elm, ordförande i den ekonomiska föreningen Uppvind, vill inte kommentera i nu­läget.
– Jag vill först se beslutet innan vi tar ställning till hur vi ska hantera detta.