Ovisst om det blir fortsatt jordrening

Uppvidinge Artikeln publicerades

Uppvidinge kommun måste snart ta ställning till om bolaget Mark-sanering Sydost ska finnas kvar efter det att kommunen inte längre behöver några renade jordmassor för att täcka deponin vid Linneberga.

Linneberga användes under många år som deponi för hushålls- och industriavfall. Men när miljökraven för deponier skärptes beslutade kommunen att avbryta deponeringen där och 2002 inleddes i stället ett samarbete med Ragnsells i Vetlanda kommun. Några år senare bildades bolaget Marksanering Sydost och en jordreningsanläggning byggdes på Linneberga.
Den renade jorden har kommunen använt till sin sluttäckning av deponin. Att återställa Linneberga-anläggningen hade till en början ett pris på cirka 15 miljoner kronor, men blir betydligt billigare genom att kommunen kunnat återanvända förorenad jord. I nuläget har kommunen avsatt 10 miljoner kronor till täckningen. Men om ett par år är sluttäckningen klar och frågan är om det då blir fortsatt jordrening på Linneberga och vad de renade jordmassorna i så fall ska användas till.
Marksanering Sydost ägs till 90 procent av Ragnsells och 10 procent av Uppvidinge kommun.
Kommunen vill nu att huvudägaren Ragnsells ska fundera över framtida verksamhet och återkomma med en plan för detta. Enligt kommunalrådet Åke Carlson (C) kan det exempelvis bli tal om att fortsätta att ta emot jordmassor för att tvätta och sedan sälja eller att skapa en deponi för renad jord på Linneberga.
Från Marksanering Sydosts sida tycker man att det finns en marknad, eftersom det finns många förorenade områden i kommunen och i övriga delar av Småland, bland annat från gamla träindustrier, sågverk och inte minst glasbruken.