(S) vill ta bort kommunalt veto

Uppvidinge Artikeln publicerades

Vid tisdagskvällens vindkrafthearing var alla partier utom socialdemokraterna överens om att det är bra att kommunerna har vetorätt och kan stoppa vindkraftetablering.

När frågan om den kommunala vetorätten gick laget runt, var Carina Adolfson Elgestam (S) tydlig:
– Vi är emot vetorätten.
Någon chans att utveckla sitt svar fick hon tyvärr inte.
Övriga partier var alla positiva till att en kommun kan säga nej till vindkraft, även om de flesta påpekade att det är viktigt att det finns på förhand givna spelregler som företagen känner till, så att de slipper överraskas under processens gång.
– Vi vill värna självbestämmandet, och det krävs en lokal acceptans om det ska gå att bygga ut vindkraften, sa Johan Hultberg, (M).

Det var Uppvidinge kommunfullmäktigesom stod bakom vindkrafthearingen, och den har kommit till som en följd av att många kommuninvånare efterfrågat mer information om vindkraften.
Moderator var den av staten utsedde vindkraftsamordnaren Lennart Värmby, som inledde med att informera om hur elcertifikaten fungerar, hur energiproduktionen i Sverige ser ut i dag, hur vindkraftsetableringarna är spridda med mera. Bland annat konstaterade han att Kronobergs län, liksom hela det sydligaste elområdet, har ett stort underskott på elproduktion i förhållande till förbrukningen.

I panelen sattriksdagsledamöterna Toralf Alfsson (SD), Tina Ehn (MP), Irene Oskarsson (KD), Johan Hultberg (M), Karin Nilsson (C) och Carina Adolfson Elgestam (S), de tre sistnämnda från Kronobergs län. Vänstern representerades av snabbinkallade Zinar Canpolat, ledamot av distriktsstyrelsen.
Negativ mot vindkraften i allmänhet och en utökning av produktionsmålen i synnerhet var endast Toralf Alfson (SD), från Kalmar.
– Varför skulle vi öka produktionen av vindkraftel om vi redan nått målet för förnyelsebar energi 2015? Följden blir bara att vi använder våra elcertifikat för att subventionera el som exporteras till Polen och Tyskland, sa han.
Mest positiv till vindkraft, och också mest negativ till kärnkraften, var miljöpartiet.
– Vi vill ha målet 100 procent förnyelsebar energi, sa Tina Ehn (MP), men tyckte liksom övriga att det är mycket viktigt att man lyssnar på människor där vidkraften ska byggas.

Tina Ehn förklaradeockså att miljöpartiet anser att alla närboende ska ha rätt att köpa andelar i vindkraftverk.
En och annan i publiken tog chansen att ställa frågor. Bengt Linnér i Norrhult, som bor på en strandtomt och har ett vindkraftverk 700 meter från sig på andra sidan sjön, frågade vem som ska betala värdeminskningen på hans fastighet. Han hade för övrigt hamnat som granne i bänkraden med Bengt-Göran Linnér som är delägare i det aktuella vindkraftverket.
– Värdeminskning på en fastighet är inte en statlig angelägenhet i det här fallet, förklarade Lennart Värmby.