Skolgranskningen: Uppvidinge gymnasieskola

Uppvidinge Artikeln publicerades

Det har varit turbulent i Uppvidinges skolor de senaste två åren. Nu startar Smålandsposten en artikelserie om vad som har hänt och vad politikerna och tjänstemännen vill med skolans framtid. Det här har hänt på Uppvidinge gymnasieskola (i urval).

Det har varit turbulent på Nottebäcksskolan och Uppvidinge gymnasium de senaste åren. Lärare och föräldrar samt Skolinspektionen har riktat kritik mot kommunledningen och barn- och utbildningsnämnden.
Foto: Filip Bolmgren
Det har varit turbulent på Nottebäcksskolan och Uppvidinge gymnasium de senaste åren. Lärare och föräldrar samt Skolinspektionen har riktat kritik mot kommunledningen och barn- och utbildningsnämnden.

I november 2016 larmade elever på programmet Individuella mål att svenskundervisning inte höll måttet. Rektorn tog inte tag i problemet, enligt eleverna.

– Vi läser ingen grammatik och det går inte att sitta vid datorn och skriva affärsplaner om man inte kan svenska, sa Julia, Sobczinsko.

September 2017. Lärarna upplever allvarliga brister i arbetsmiljön på gymnasieskolan. Oordningen på skolan har enligt lärarna gjort att det skapats både kaos och psykisk ohälsa på bara en månad. De klagade även på dålig information, ojämn arbetsfördelning och problem med schemaläggningen där elever kunde ha två lektioner samtidigt. Arbetsmiljöverket kopplades senare in.

Senare i september 2017 skickar personalen en skrivelse till politikerna som de inte fick svar på då den behandlades som ett vanligt meddelande. Patrik Davidsson (C) sa då till Smålandsposten att han aldrig varit med om att en skrivelse av den digniteten inte fått något svar.

Skrivelsen handlade om att man ville ha ett beslut om förvaltningschefen Mikael Falks framtid, vars arbete man var missnöjd.

Viktoria Birgersson (C) som representerade lärarna i frågan var inte tillfreds.

– Det är för jävligt att man inte kan bemöda sig med att svara våra anställda, ta dem på allvar. Jag förutsätter att personalutskottet bereder och lägger fram ett förslag till kommunstyrelsen så att de kan fastställa ett beslut kring vad som ska hända med Mikael Falk, sa hon till Smålandsposten.

"Arbetssituationen i skolan måste bli bättre" skrev gymnasieläraren Lukas Jonsson i en debattartikel i Smålandsposten i slutet av september samma år.

– Nu kan jag inte längre vara tyst.

– Den situation som våra politiker har valt att sätta oss i är under all kritik. Att låta bli att lyssna på skolan och därmed våra barn och ungdomar är enligt min mening ett stort misstag.

I en intervju med Smålandsposten i december 2017 säger förvaltningschef Mikael Falk att han inte kände till mer än delar av bristerna inom skolan trots den hårda och massiva kritiken.

– De får stå för den som sagt det. Jag har träffat hela personalen på gymnasieskolan tidigare under höstterminen och vi har talat om olika saker som rör skolan och förutsättningar för att kunna bedriva utbildningen, sa Falk.

I december fick också kommunen hot om vite från Skolinspektionen som vittnade om bristerna inom skolan.

– Det är så fruktansvärt dåligt av kommunstyrelsen att inte lyssna på sina anställda, sa Frida Sundqvist Hall (C) som tog lärarnas parti i frågan.

I januari 2018 framkom det att betygen på Uppvidinge Gymnasieskolan har näst sämst snittbetyg i hela länet med 13,9 i snitt. Bara Älmhults kommun var sämre. Rikssnittet ligger i nuläget på 14.2.

Kommunen tillsatte i början av 2018 ett utskott.

– Vi beslutade att inrätta det här utskottet för att stödja gymnasieskolan i det arbete som behövs för att räta ut de frågetecken som skolinspektionen har riktat kritik mot och också följa de beslut som kan behövas ta när man ska förändra något, sa Torbjörn Gustafsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.