Skolinspektionen hotar med vite på 300 000 kronor

Uppvidinge kommun Artikeln publicerades

Uppvidinge kommun har inte utrett en rad anmälda händelser om fysiskt våld mot en elev på en skola i kommunen. De har inte heller lämnat in fullständiga uppgifter. Nu hotar Skolinspektionen kommunen med ett vite på 300 000 kronor.

Arkivbild.
Foto: JESSICA GOW / TT
Arkivbild.

Senast i somras krävde Skolinspektionen att kommunen skulle gå till botten med vad som hade hänt angående kränkande behandling i form av fysiskt våld på en skola i kommunen. Nu bedömer Skolinspektionen att kommunen inte har agerat tillräckligt för att förhindra nya kränkningar, något som enligt Skolinspektionen är "synnerligen anmärkningsvärt".

Nu har kommunen fram till den 31 oktober på sig att utreda händelsen ordentligt. I utredningen ska det framgå vad varje inblandad person har lämnat för uppgifter kring varje händelse. Genomför kommunen ingen utredning, kan de behöva betala vitet på 300 000 kronor.

Enligt skollagen är huvudmannen, i det här fallet kommunen, skyldiga att så fort som möjligt utreda händelserna kring en kränkning. Kommunen måste också komma med en plan om hur det kan motverkas i framtiden, så liknande saker inte inträffar igen.

Redan den 26 juli 2017 pekade Skolinspektionens på att det fanns brister i hur kommunen motverkade kränkande behandlingar. Kommunen lämnade in uppgifter till Skolinspektionen men vid ett beslut den 20 mars i år konstaterade Skolinspektionen att händelsen fortfarande inte var ordenligt utredd. Det saknades också en plan för att förhindra kränkande behandling igen. Den 16 april kom kommunen in med ett nytt yttrande till myndigheten, men där framkom till stor del bara samma uppgifter som kommunen tidigare hade lämnat in. Nya uppgifter kom in elva dagar senare, men ännu en gång fattades det uppgifter. Kommunen gjorde ett nytt försök den 13 juni, men även den här gången saknades det fullständiga uppgifter.