Slogs med asylsökande – anställd fick sparken

Uppvidinge Artikeln publicerades

En anställd vid ett asylboende i Uppvidinge kommun har polisanmälts för att ha slagits med en asylsökande – och för flera fall av dataintrång. Han har nu fått sparken.

Mannen arbetade vid ett asylboende i Uppvidinge kommun. I slutet av december i fjol hamnade han i handgemäng med en asylsökande och blev polisanmäld för misshandel.

– När vi fick reda på händelsen startade vi genast ett tillsynsärende och då uppdagades även att den anställde hade gjort en mängd otillåtna slagningar i vårt datasystem, berättar Jan Ekdahl, Migrationsverkets enhetschef i Kronobergs län.

En anmälan mot den anställde skickades in till Migrationsverkets personalansvarsnämnd. I anmälan redogjordes för slagsmålet och att den anställde utan tillstånd utfört ett stort antal slagningar i IT-systemet och därmed "grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningsavtalet gällande sekretess och tillförlitlighet".

Nämnden beslutade för en tid sedan att mannen skulle avskedas.

Hur ser ni på det inträffade?

– Vi ser jätteallvarligt på detta. Något sådant här får ju bara inte hända, säger Jan Ekdahl.