Vårdcentral gjorde inte fel

Uppvidinge Artikeln publicerades

Vårdcentralen i Lenhovda har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för bristande behandling. Patienten har fått korrekt vård, anser IVO, som avslutar ärendet.

I september 2012 sökte en patient vårdcentralen med smärtor och svullnad i en vrist och ett sår vid nageln efter att ha slagit i ena stortån i ett sängben. Tån blev omlagd och antibiotikabehandling inleddes.
Trots behandling hade ingen förbättring skett efter nästan två månader och i slutet av oktober remitterades patienten till Växjö lasarett. Där opererades patienten och en partiell amputation av tån gjordes.
En anhörig anser att patienten inte har fått rätt vård på vårdcentralen och har gjort en anmälan till IVO.
IVO, som gjort en bedömning utifrån inkomna handlingar, anser dock att det gjorts en korrekt medicinsk bedömning och att patienten fått rätt vård och tycker inte det finns anledning att rikta kritik mot vårdcentralen.