Valåret2014

Prisad för sitt entreprenörskap

Valåret2014 Artikeln publicerades

Sara Magnusson från Växjö fick på måndagen ta emot ett nyinstiftat stipendium på 50 000 kronor för unga samhällsentreprenörer. Hon får det för sitt företag som ger kurser i naturvetenskap till mellanstadieelever.

För nio månader sedan startade Sara Magnusson Experimentfabriken. Med hjälp av studenter från universitet och högskolor erbjuder företaget kurser i naturvetenskap för intresserade mellanstadieelever. Det handlar bland annat robotik och kemilabbande.
– Tanken är att det ska vara en fritidsaktivitet. Man kan ju spela hockey och fotboll, dit man kommer och kör med sina kompisar. På samma sätt är tanken här fast det handlar om naturvetenskap, säger hon.

Under den korta tid som företaget har funnits har det expanderat och finns i dag förutom i Linköping, där Sara Magnusson läser till civilingenjör, på flera orter runt om Sverige.

Hon är född och uppvuxen i Växjö och berättar att hon själv gick en kurs på Experimenthuset i Växjö under sin gymnasietid. Någonstans där började intresset för naturvetenskap och idén om kursverksamhet gro.
– Det kändes som att det saknades möjligheter inom de här områdena för barn och unga, säger hon.

Stipendiet är instiftat av entreprenören Göran Bredinger i Malmö som lanserar det tillsammans med Mötesplats Social Innovation som är en del av Malmö högskola. Stipendiet, som ska delas ut årligen i åtminstone tio år, är till för att lyfta fram unga samhällsentreprenörer.

För Sara Magnusson är det självklart vad hon ska använda de 50 000 kronorna till.
– Jag ska utveckla nya kurser. Kurser i analog fotografering till exempel.