Valåret2014

Svensk mat hett ämne

Valåret2014 Artikeln publicerades

Eleverna på Ingelstadsgymnasiet var pigga på att diskutera EU-frågor i tisdags kväll med de politiska ungdomsförbunden. Mycket kom att handla om svensk mat, djurhållning och konkurrensen med andra länder.

Fyra politiska ungdoms­förbund deltog i den EU-debatt som hölls på naturbruks­gymnasiet.
Miljöpartiet hade lämnat återbud på grund av sjukdom. Sverigedemokraterna dök aldrig upp, medan Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, Ung vänster och Piratpartiet inte hade svarat på den inbjudan som skolan hade skickat ut.
Samtalsledare var läraren i samhällskunskap Andreas Lindström.
Många frågor handlade om jordbruk och svensk matproduktion. Ett högst ange­läget ämne i dag med tanke på uppgifterna om att fyra danskar har dött av multiresistent smitta från grisuppfödning. En effekt är att vissa handlare i Sverige numera har bestämt sig för att bojkotta danskt kött.
– Vi har den strängaste djurskyddslagstiftningen i världen­ och den ska vi hålla fast vid, sade Patrik Davidsson, från CUF.
Företrädarna för de andra partierna Albin Dahlén (Liberala ungdomsförbundet, LUF), Oliver Rosengren (M) och Henrietta Serrate (SSU), var överens om detta. Henrietta Seratte ville även att Sverige skulle gå ännu längre med hårdare djurskyddsregler.
Men kan man inte stoppa import av danskt kött helt och hållet? När djurskyddet är så dåligt där? undrade en av eleverna.
Frågan har redan väckts av en socialdemokratisk riksdagsledamot, berättade Henrietta Seratte.
Patrik Davidsson menade att ett stopp är omöjligt så länge Sverige är med i EU. Då råder fri handel.
Samma uppfattning hade Oliver Rosengren:
– Om vi stoppar danskt kött, vad är det då danskarna inte vill köpa av oss? Mer handel behövs.
Det har skett en vändning i intresset för svensk matproduktion, förklarade Patrik Davidsson. Ett steg i rätt riktning är märkningen Svenskt kött. Det blir tydligt för konsumenten var köttet kommer ifrån.
– På samma sätt kan man märka svensk mjölk. Men här är det Arla som motsätter sig, sade han.
Folkpartisten Albin Dahlén påtalade att det förekommer för mycket subventioner inom jordbrukspolitiken. Därför säljs mat för billigt i Europa.
– Dessa subventioner snedvrider konkurrensen, sade Albin Dahlén.
Oliver Rosengren instämde och ansåg att EU inte ska detalj­styra för mycket.
Henrietta Serrate påminde om att det numera är möjligt för offentlig verksamhet, som skola och äldreboende, att ställa högre kvar vid upphandlingar av mat och att man ska ta hänsyn till djurvälfärd och etik.
Inga av partiföreträdarna tyckte att svenska regler för djurhållning ska försämras.
– Istället är det andra länder som måste skärpa sina djurskyddskrav, sade Oliver Rosengren, som menade att EU kan vara pådrivande.
Frågan om svensk rovdjurspolitik kom upp. Ingen av parti­företrädarna ansåg att EU ska bestämma över den svenska­ vargstammen, om hur stor eller liten den ska vara.
– Nej, de ska inte kunna påverka det. Dessutom vill inte jag ha varg här i djurtäta om­råden, sade Patrik Davidsson.
– EU kan inte styra här, men sedan får experter på området bestämma. Som politiker har vi inte alltid den rätta kunskapen, sade Henrietta Serrate.