Dåd mot yttrandefriheten

Världen Artikeln publicerades

Dådet mot satirtidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris var en medveten attack på yttrandefriheten, anser experter.
Men det råder olika åsikter i fråga om huruvida avogheten mot islam i stort kan öka i Europa.

– Det brukar ju hända efter sådana här attacker, tyvärr. Det är krafter som politikerna, och många andra aktörer i samhället, måste ta tag i, säger Magnus Ranstorp, expert på terrorism vid Försvarshögskolan.
Ett enormt säkerhetspådrag jagar de män som stormade in på satirtidningens redaktion och dödade minst tolv personer. Tidningen har publicerat karikatyrer av profeten Muhammed.
Margaret Gilmore, säkerhetsanalytiker vid tankesmedjan Rusi i London, pekar på att denna typ av blodigt våld inte har någonting med det egentliga islam att göra.
– Jag kan bara hoppas att människor ska bli stärkta i sitt motstånd och att de inte ska ge efter för de här terroristerna – för det är vad de är. Och det är viktigt att vi kommer ihåg att 99,9 procent av alla muslimer är absolut rasande över det här.
Magnus Norell, forskare med inriktning på Mellanöstern och terrorism, säger att hotet från extrem islamism har funnits i decennier.
Han tror inte att risken växer för ökad misstänksamhet mot islam i stort.
– Jag tror att människor har full kapacitet att skilja agnarna från vetet.
Ranstorp påminner om att Frankrike är i kamp mot islamistiska extremister på flera håll i världen.
Men attacken mot tidningen är primärt ett genomtänkt dåd mot yttrandefriheten och för att skrämma till tystnad, tror Ranstorp.
– Det kan dels vara för att straffa tidningen för publicering av karikatyrer, dels som ett hot mot andra som kan överväga publiceringar.
Norell gör samma bedömning:
– Det är en attack mot yttrandefriheten. Det finns en poäng med att attackera medierna. Det kan räcka med att det finns en hotbild för att andra ska dra sig för att publicera.
Gilmore tror att franska myndigheter mycket snart kommer att veta vilka som låg bakom dådet.
På frågan om gärningsmännens grundläggande syfte svarar hon:
– De ville få global uppmärksamhet och säga: "Vi är här och vi stödjer de här anti-västliga idéerna" – och de fick den globala uppmärksamhet de önskade.