Växjö mer

Ersättning besvikelse för Södra

Även om Södra fick rätt i själva tvisten fanns en del i domen som blev en oväntad besvikelse.

Växjö mer

Södras yrkade ersättning för ombudsarvode nästan halverades. Orsak: För vagt motiverad tidsgång. Södra hade begärt nästan 2,9 miljoner kronor för advokatombudens arbete. Men tingsrätten anser att ersättningen bör stanna vid 1,5 miljoner kronor samt knappt 62 000 kronor för ombudens utlägg.
Visserligen godtas Södras påstående att en med kort varsel inställd huvudförhandling 2007 orsakat extra kostnader när arbetet med målet fick göras om. Men rätten menar att Södra inte närmare gått in på omfattningen av extrakostnaderna och att det saknas uppgifter om tidsåtgång och timarvode.
Södra håller inte med.
– Vi har tillsammans med ombuden gått igenom yrkandena om ersättning. Det finns absolut inget fel i kostnadsberäkningarna för ombudsarvode, de är både detaljerade och specificerade. Vi tycker att tingsrätten hamnat fel i just den delen, säger Södras chefsjurist Mattias Johansson.
– Det går att överklaga bara den delen om vi vill. Den frågan får vi diskutera nu, säger han.
JobbXtras processförening beskriver rätten som ostrukturerad i flera avseenden.