1300 i Facebookprotest mot stora dagisgrupper

Växjö Artikeln publicerades

En facebookgrupp för färre barn inom förskolorna i Växjö har på kort tid vuxit lavinartat.
– Vi hade nog inte riktigt förväntat oss det genomslaget, säger Emma Thidell en av initia­tivtagarna.

Smålandsposten har den senaste tiden skrivit ett flertal artiklar om platsbrist och allt större barngrupper inom förskolan i Växjö. Missnöjet har bland annat mynnat ut i en facebookgrupp. En grupp som på tre dagar har vuxit till över 1?300 medlemmar. Gensvaret förvånar gruppen samtidigt som det stärker och i förlängningen hoppas de att diskussionen i sig skall leda till mindre barngrupper igen.
– Vi tänkte inte så långt som till direkta effekter men vi hoppas ju så klart att diskussionen kan leda till att personalen får vara mer delaktig i besluten, säger Emma Thidell.
Initiativtagarna beskriver sin grupp med orden:
”Vi är sex pedagoger på Pilbäckens förskola i Växjö som har tröttnat på de stora barngrupper vi har och att vi inte hinner med vårt uppdrag enligt läroplanen. Vi ser att barnen också mår dåligt av de stora grupper de vistas i och eftersom barnen inte själva kan berätta hur deras vardag är så måste vi pedagoger göra det. ”
Emma Thidell betonar att gruppen inte bara handlar om Pilbäcken utan om situationen i hela Växjö. Det handlar om kommunens syn på förskolan, barnen och deras rättigheter och att personalen inte känner att man kan arbeta efter läroplanen.
– Vi känner att de allt större barngrupperna går ut över pedagogiken och det går ut över barnens situation och efter att vi hade haft Bo Frank på besök här så ville vi att diskussionen skulle fortsätta. Det är så många som pratar om detta att vi tyckte att det var bättre att alla tillsammans visar vad vi tycker i stället för att bara prata över fikaborden. Tillsammans blir vi starkare.