Airport - för osvenskt för Sverige

Växjö Artikeln publicerades

Att kalla Växjö flygplats för Smaland airport kan vara ett brott mot den nya språklagen.

1 juli förra året fick Sverige en språklag som ska se till att svenskan används och utvecklas på ett bra sätt. Och det är stat och kommun som har ett särskilt ansvar för att det blir så.
Nätverket Språkförsvaret, opinionsbildare i språkliga frågor, har efter att lagen trädde i kraft JO-anmält Luftfartsverket eftersom verket officiellt kallar sina flygplatser för airport. Enligt Språkförsvaret ska benämningen airport bara få stå under den svenska benämningen eller inom parentes
Berörs också andra flygplatser, exempelvis Smaland airport?
– Vi får se vad JO säger, säger Fredrik Wennström från Göteborg, den person som gjort den aktuella anmälan.

Han menaratt skulle JO komma fram till att det rör sig om ett brott mot språklagen - så borde också flygplatser ägda av exempelvis kommuner, följa beslutet.
– Annars är det möjligt att vi gör en ny anmälan.
Smaland airport ägs av Landstinget Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun.
Moderaten Ingemar Swalander är ordförande i flygplatsstyrelsen. Han säger att namnet Smaland airport är väl genomtänkt och påhittat för att öka sökbarheten internationellt för de destinationer som är förknippade med flygplatsen.
– Så det är inte aktuellt att ändra namnet.
Inte ens om JO kräver så?
– Det får vi i så fall återkomma till.

Också BoFrank (m), ledamot i flygplatsstyrelsen, är avvisande till idén.
– Smaland airport är ett välkänt varumärke
Han tror förövrigt inte att Luftfartsverket kommer att ändra namnen på sina flygplatser.
Ett halvt dussin anmälningar om osvensk språkhantering har kommit in till JO. Förutom ovan nämnda också bland annat Spirit of food, en slogan från Kristianstad, samt Stockholm, The Capital of Scandinavia. Även regeringens engelska e-postadresser är föremål för granskning hos JO.