All personal är varslad

Växjö Artikeln publicerades

Personalen på Emigrantinstitutet har varslats om uppsägning och hela fastigheten i Museiparken är på väg att bjudas ut till försäljning.Anledningen är att styrelsen och Kulturparken inte kommit överens.

– Jag trodde inte att det skulle gå så långt. Alla tycker vi att det här är beklagligt och allvarligt, säger Lars Hansson som är chef för Emigrantinstitutet.
Sammanlagt handlar det om ett tiotal anställda. Beslutet att varsla dem om uppsägning har fattats av institutets styrelse. Ingen av de anställda som Smålandsposten var i kontakt med i går ville ge några kommentarer.
– Vi vet ju inte vad det här kommer att betyda, säger en av dem.
Även fastigheten, Växjö Museet 4, med Utvandrarnas hus, utställnings- och kontorsytor och tomtmark i Museiparken kommer att lämnas ut till försäljning, enligt styrelsens beslut.
Fastigheten har nyligen värderats till runt 14 miljoner kronor av Värderingsbyrån i Växjö.
– Vi måste ju ta ett ansvar för den ekonomiska situationen. Här finns en belåning på fastigheten också. Det måste lösas på något sätt, säger Lars Hansson.
Bakgrunden till varslet och den eventuella fas­tighetsförsäljningen är att Emigrantinstitutets styrelse och Kulturparken, som ägs av Växjö kommun och Landstinget Kronoberg, inte har kunnat komma överens om en lösning.
Anledningen är att Emigrantinstitutet inte köpt politikernas upplägg att föra över Emigrantinstitutets personal och verksamhet i Kulturbolaget tillsammans med Smålands museum och Kronobergsarkivet. Det skulle riskera Emigrantinstitutets nationella och internationella status i forskarvärlden att hamna i ett så lokalt sammanhang, anser styrelsen.
– Vår linje har varit att Emigrantinstitutet ska behålla sin kärnverksamhet, arkiv och forskning, och att vi lägger ut de publika delarna på Kulturparken. Men det har hittills inte gått att nå en överenskommelse kring detta, säger Lars Hansson.
Styrelsens ordförande, historieprofessorn Harald Rundblom, säger:
– Kulturparken vill få en större organisation och slagkraft och vi slår vakt om vad vi ska göra som stiftelse. Där kolliderar det faktiskt.
Institutets ekonomi har strypts genom att anslagen från Växjö kommun och Landstinget Kronoberg numera läggs i Kulturparken. Sammanlagt handlar det om ett par miljoner kronor om året. De pengarna kommer institutet inte åt förrän det finns en uppgörelse.
Kulturparkens vd, Erica Månsson, anser att budet är generöst och att det innehåller möjligheter för Emigrantinstitutet att ta egna initiativ, till exempel när det gäller forskning.
– Min bedömning är att vi gett ett mycket gott erbjudande där vi tagit hänsyn till stiftelsens olika synpunkter. Vi är bestörta över personalens situation. Det är olyckligt, säger hon.
I dag sätter sig representanter för Emigrantinstitutet och Kulturparken i nya förhandlingar. Båda parter säger sig hoppas på en lösning, även om de utdragna diskussionerna hittills inte lett fram till att de kunnat enas.
– Jag har goda förhoppningar, säger Kulturparkens styrelseordförande Peter Norrman.