Alliansen öppnar kassakistan

Växjö Artikeln publicerades

Den borgerliga alliansen tar ett rejält tag i sparbössan för att få till en så attraktiv valbudget som möjligt. Sammanlagt landar satsningarna på 100 miljoner kronor nästa år. – Det är en jättestark budget för 2011, säger kommunalrådet Bo Frank (m).

Växjö har närmare en halv miljard kronor i kassakistan. Hittills har alliansen valt att inte ta av de pengarna, trots kristider med hög arbetslöshet.
Det har mötts av kritik från oppositionen. Och nu ser det annorlunda ut. Valbudgeten är delvis finansierad med hjälp av sparade pengar.
Det förklarar kommunalrådet Gunnar Elm (c) så här:
- Nu finns det en medveten satsning på hur vi använder pengarna, en strategi som inte bara sträcker sig över ett år utan över en tidsperiod som gör att vi får tillbaks de satsade pengarna. Genom att sätta in pengarna på rätt ställe så ger det ekonomiska effekter de kommande åren.
Det här betyder bland annat att de största nämnderna, omsorgsnämnden och skol- och barnomsorgsnämnden, kompenseras för ökade kostnader när det blir fler äldre att ta hand om och fler barn som går i skolan.
Hälften av de 100 miljonerna går till just de här två nämnderna 2011.
- Vi slipper också besparingarna och för omsorgsnämndens del handlar det om stora belopp, säger Anna Månsson (fp) som är ledamot i Omsorgsnämnden.
En annan stor post är kollektivtrafiken som får 11 miljoner kronor i alliansens budgetförslag för nästa år.
Omkring hälften skickas som ägartillskott till flygplatsen. Resten ska fördelas mellan tåg, busstrafik och satsningar på att göra det bättre för cyklister.
Alliansen lovar också satsningar på att göra centrum och Stortorget mer attraktivt och levande, ”daglig torghandel” i stället för parkeringsplatser.
Exakt vad det innebär och när det ska genomföras är oklart. Men att göra Stortorget bilfritt, i vart fall delvis, ingår. Annars är just den här delen av budgeten mer präglad av visioner än handfasta och konkreta förslag.
Alliansens valbudget är också kryddad med vissa satsningar på kultur. Den gamla teaterbyggnaden ska göras mer tillgänglig och användbar, kulturskolan får mer pengar och Kulturparken får 400 000 kronor extra.
Alliansen beskriver sin valbudget som både offensiv och ansvarsfull. Men när allt är sammanställt så lyser det röda siffror på sista raden.
Det budgeterade underskottet för 2011 är på 33 miljoner kronor. Och underskottet växer till sig ytterligare 2012 och 2013, enligt budgetplanen.
Bo Frank:
– Vi har en stark ekonomi och det gör att vi kan budgetera med underskott ett eller ett par år framöver.
Han påpekar att alliansen dessutom har valt att räkna lågt när det gäller skatteintäkterna.
– Vi väljer väldigt pessimistiska skatteprognoser som utgångspunkt för vår budget de närmaste åren. Det gör att det som är budgeterat som ett underskott kan bli ett överskott om vi får en tillväxt i Sverige.