Allt fler bilister har laservarnare i bilen

Växjö Artikeln publicerades

Kronobergspolisen beslagtar allt fler laservarnare från bilister som försöker undvika fortkörningsböter. Men när bilisterna avslöjas blir det just böter – på 3000 kronor.

– Ju fler hastighetskameror som sätts upp, desto fler bilister tar chansen att använda laservarnare, säger Eva Saxlund, förundersökningsledare vid Kronobergspolisens trafikavdelning.
För tillfället finns en mängd laservarnare som hittats under senare tid i beslag hos polisen. Laservarnarna är där i väntan på åklagarbeslut om att de ska förverkas eftersom all hantering av laservarnare är olaglig.
– Det är olagligt att både inneha, använda, tillverka och sälja, konstaterar Eva Saxlund.
Laservarnarna brukar sitta på instrumentpanelen och det finns en rad olika modeller. Via nätet är de lätta att få tag på och de flesta kostar några tusenlappar.
– Så fort vi har intensifierade fordonskontroller hittas laservarnare. Det finns en modell som varnar och en som direkt stör ut laserstrålen, säger trafikpolischef Lars-Erik Nilsson.
– Modellerna som varnar innehavaren för att det finns en radar- eller laserstråle är inte särskilt effektiva. När varningen kommer har mätningen oftast redan skett. Laservarnare som stör omöjliggör däremot mätningen.
Om polisen försöker mäta en bils hastighet och det inte blir något mätresultat handlar det så gott som uteslutande om att det finns en radarvarnare i bilen.
– Vi stoppar såklart bilen för att ta reda på varför det inte gick att mäta hastigheten.
Nyligen tvingades en man från Åryd böta 3000 kronor sedan polisen hittat en laservarnare i hans bil vid en rutinmässig nykterhetskontroll på riksväg 27 i höjd med Bramstorp. Hållaren till laservarnaren satt på rutan och när polisen konfronterade mannen plockades laservarnaren som köpts utomlands fram från handskfacket.
Böter genom strafföreläggande fick även bilisterna som avslöjades med laservarnare vid en hastighetskontroll på riksväg 21 vid Lindshammar i Uppvidinge.
En av männen förklarade innehavet med att han helt enkelt tyckte det var kul och se om laservarnaren fungerade. Den andre mannen från Kalmar valde inledningsvis att förneka brott och påstod att han inte trodde själva innehavet var förbjudet.
Laservarnaren var vid tillfället inte inkopplad. Kanske var det därför som Kalmarbon vid samma tillfälle åkte fast för fortkörning. Han körde i 93 kilometer i timmen, mot tillåtna 70.
Böterna slutade sammanlagt på 4400 kronor plus en avgift på 500 kronor till brottsofferfonden. Dessutom blev mannen av med sin laservarnare som han köpt på nätet.