Allt fler familjetvister hamnar i rätten

Växjö Artikeln publicerades

Vårdnadstvister och andra familjemål som Växjö tingsrätt tvingas avgöra ökar kraftigt.
– Det handlar om en 25-procentig ökning på bara ett år, konstaterar lagman Håkan Nordling.

Fjolårets 250 familjemål som kom till tingsrätten skall jämföras med knappt 200 under år 2009. Det handlar om stridigheter om var barnen skall bo, umgängesrätt och om det skall vara gemensam vårdnad eller inte. I statistiken ingår även skilsmässor där paret har minderåriga barn.
– Vi vet inte vad den här kraftiga ökningen beror på, säger Håkan Nordling.
Växjöadvokaten Cecilia Neijbert arbetar mestadels med familjemål. Hon säger sig inte heller veta vad ökningen beror på, men trycket på att få juridisk hjälp vid familjetvister ökar.
– Många säger att de har svårt att hitta ombud och jag får säga nej till en del. Man kan inte ha hur många ärenden som helst, konstaterar Cecilia Neijbert.

Det är närkommunens familjerätt trots upprepade försök inte lyckats lösa frågor om exempelvis barns boende som juristerna kopplas in. Slutligen blir det tingsrätten som får avgöra frågorna.
En orsak till att familjemålen ökar kan vara kärva ekonomiska tider. Statistiken från Växjö tingsrätt visar nämligen också att de mindre tvistemålen som gäller belopp under ett halvt basbelopp, drygt 20 000 kronor, ökat under två senaste åren.
– Det är ärenden som vanligtvis överlämnas från Kronofogden som bestridda betalningsförelägganden. I fjol kom 340 förenklade tvistemål och siffran var relativt hög även under 2009. Tidigare år har antalet legat runt 230

När tingsrättenbåde skall avgöra fler familjemål och ekonomiska tvister tar det hårt på domstolens resurser. Saken blir inte lättare av det är få jurister som i dag vill blir domare även om en genomsnittlig rådmanslön ligger på drygt 50 000 kronor i månaden.
– En rådmanstjänst är utannonserad sedan i november och ännu har vi inte fått en enda sökande. Det borde vara en attraktiv tjänst, säger Håkan Nordling
– Följden blir att vi inte hinner avgöra målen i den takt vi önskar. Det är kämpigt. Men vi håller farten uppe och lösningen kan vara att använda pensionerade domare.