Arbetslösheten sjunker i Kronoberg

Kronoberg Artikeln publicerades

Arbetslösheten fortsätter att sjunka för både inrikes och utrikesfödda i Kronobergs län. I maj var totalt 8,0 procent inskrivna som arbetslösa, jämfört med 8,2 procent för ett år sedan.

Totalt har arbetslösheten i hela riket sjunkit med 0,5 procent – från 7,3 till 6,8 procent – mellan maj 2017 och maj 2018.

I maj 2017 var 353 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en siffra som ett år senare sjunkit till 338 000, skriver myndigheten i ett pressutskick.

I Kronobergs län var i maj sammanlagt 7600 personer inskrivna som arbetslösa varav 1450 är inom etablering.

Även om arbetslösheten sjunker bland såväl inrikes som utrikes födda är glappet mellan grupperna fortfarande avsevärt.

138 000 av de arbetslösa är inrikes födda, en nedgång med 9 000 sedan i fjol. Resterande 200 000 är utrikes födda, jämfört med 206 000 i fjol.

Totalt ligger arbetslösheten för inrikes födda på 3,5 procent – motsvarande siffra för utrikes födda är 20,2 procent. Detta förklarar Arbetsförmedlingen med att många av de nyanlända som kommit till Sverige nu är inskrivna hos myndigheten.