Besvikelse på Ria – får bara 70 000

Växjö Artikeln publicerades

Ria hoppades på ytterligare 170 000 kronor.
Det blev 70 000.
–Vi är givetvis besvikna över beslutet, säger Börje Eidenskog, ekonomiansvarig på Ria.

Hjälporganisationen Ria har sedan i höstas haft ont om pengar. Bidragen man får är inte tillräckligt för att täcka behoven. Enligt Börje Eidenskog är situationen prekär.
– Här handlar det om att trygga arbetet och se till att vi kan behålla våra anställda, säger han.
Nämnden för arbete och välfärds ordförande Benny Johansson (M) vill betona utökningen på 70 000 kronor, snarare än att lägga fokus på de pengar Ria går miste om. Han motiverar beslutet till utökat bidrag med att Ria nu har tagit fram en verksamhetsidé.
– Deras satsning på rådgivning och undersökande fältarbete är orsaken till att vi har beslutat att utöka bidraget.
Börje Eidenskog håller inte med om den beskrivningen.
– Verksamhetsidén är inget nytt i vårt arbete, utan den har stått med varje år, säger han.
Anledningen till att det endast blev 70 000 kronor extra är att det är många organisationer som ska ha del av det begränsade antalet pengar.
– Vi ansvarar över 19 frivillighetsorganisationer och måste göra en bedömning av varje ansökan, säger Benny Johansson.
– Vi vill ge så mycket pengar som möjligt, men kunde inte sträcka oss längre fortsätter han.
Benny Eidenskog är kritisk till hur nämnden prioriterar fördelningen av pengar.
– De tycker väl att de har gjort ett bra jobb när de ger oss 70 000 till, säger han.