Boende glömdes på toaletten

i tre timmar

Växjö Artikeln publicerades

Händelsen på det särskilda boendet inträffade i mitten av december. Den boende ska enligt sin individuella plan få hjälp till toaletten efter lunch. Det fick personen också denna dag. Men sedan gick något snett.
Den boenden är beroende av hjälp vid förflyttningar och kan inte själv kommunicera. När personal inte kom för att hjälpa personen från toaletten blev denne helt enkelt sittande där. Närmare tre timmar tog det innan personal upptäckte det.
Enligt den lex Sarah-anmälan som kommunen har gjort till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, förklaras det hela med att det blivit en miss i kommunikationen mellan personalen om vem som skulle hjälpa den enskilde från toaletten. I anmälan skriver man också att den boende blev trött och medtagen av händelsen men inte visade tecken på rädsla eller oro efter en stunds vila.
Efter händelsen ska beslut ha fattats att personal inte får lämna lägenheten när den enskilde ska gå på toaletten. Därtill ska en översyn av scheman och hur arbetet organiseras göras.
I anmälan framhålls också att arbetsbelastningen på enhetscheferna har varit hög under hösten och att kommunens socialtjänst nu har beslutat att utöka antalet enhetschefer inom äldreomsorgen. En ny chef ska vara på plats på det aktuella boendet under våren.

Händelsen på det särskilda boendet inträffade i mitten av december. Den boende ska enligt sin individuella plan få hjälp till toaletten efter lunch. Det fick personen också denna dag. Men sedan gick något snett.
Den boenden är beroende av hjälp vid förflyttningar och kan inte själv kommunicera. När personal inte kom för att hjälpa personen från toaletten blev denne helt enkelt sittande där. Närmare tre timmar tog det innan personal upptäckte det.
Enligt den lex Sarah-anmälan som kommunen har gjort till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, förklaras det hela med att det blivit en miss i kommunikationen mellan personalen om vem som skulle hjälpa den enskilde från toaletten. I anmälan skriver man också att den boende blev trött och medtagen av händelsen men inte visade tecken på rädsla eller oro efter en stunds vila.
Efter händelsen ska beslut ha fattats att personal inte får lämna lägenheten när den enskilde ska gå på toaletten. Därtill ska en översyn av scheman och hur arbetet organiseras göras.
I anmälan framhålls också att arbetsbelastningen på enhetscheferna har varit hög under hösten och att kommunens socialtjänst nu har beslutat att utöka antalet enhetschefer inom äldreomsorgen. En ny chef ska vara på plats på det aktuella boendet under våren.