”Det handlar bara om principen”

Växjö Artikeln publicerades

Namnlistorna kom tillbaka ifyllda med namn efter namn och bunten blev tjockare och tjockare. Protestmötet mot privatiseringen av städningen inom skolan blev lyckat.

– Vi ger oss inte förrän vi har de namn vi behöver för en folkomröstning. Det här är en viktigt fråga, säger Hanna Haraldsen, ordförande för LO i östra Kronoberg.
Protesterna mot att lägga ut serviceverksamheten inom Växjö kommuns skolor fortsätter. På onsdagen samlades ett hundratal berörda till ett fackligt protestmöte vid Speakers Corner på Storgatan i Växjö.
Målsättningen för LO och Kommunal är att få till stånd en folkomröstning om privatiseringen, därför samlar man in namn på protestlistor. För att få en omröstning till stånd krävs 6 500 namn och man hoppas hinna i tid.
– Även om vi inte lyckas få ihop de namn som krävs i tid, ska det i alla fall gå fram till politikerna att vi inte tycker om beslutet, säger Hanna Haraldsen.
Inför mötet hade listorna redan börjat cirkulera på arbetsplatserna och bunten med namnunderskrifter växte betänkligt under mötets gång.
Meliha Brdar var en av dem som kommit för att markera missnöje och smala in namnunderskrifter.
– Det handlar om demokrati, det är viktigt att göra sin röst hörd. Det är en självklarhet att komma hit efter politikernas beslut att föra in privata företag i den kommunala skolan.
I   sitt appelltal talade Hanna Haraldsen om arbetsmiljön och arbetstillfällen, och om att rätten till heltidsarbete riskeras om förslaget går igenom. De fackliga fick också stöd från Socialdemokraternas Olof Björkmarker och Vänsterpartiets Örjan Mossberg. Det sistnämnda partiet har till och med motionerat i frågan och kräver att privatiseringsbeslutet hävs och att man i stället utvecklar modellen med kombinationstjänster som kan ge dem som vill heltidstjänster.
Frågan är ideologisk och det döljer ingen, men Hanna Haraldsen tror att det enbart är det det handlar om. Principen.
– Ja, för jag kan inte se att man gör någon vinst i detta. Nu hoppas vi att alliansen tar till sig av protesterna, tar sig en allvarlig funderare och ändrar sitt beslut. Hoppet är det sista som överger människan.
Moderata kommunalrådet Bo Frank kommenterade på onsdagen V-motionen och protesterna så här.
– Vänsterpartiets motion kommer att avslås av kommunfullmäktige i augusti. Frågan har diskuterats i alliansen innan skol- och barnomsorgsnämnden tog sitt beslut och är därmed avgjord.
Har du tagit intryck av protesterna?
– Så kan man inte jobba i en kommun. Vi har gått till val på att konkurrensutsätta mer. Lagt kort ligger!