Digitalt nätverk bildar förening

Växjö Artikeln publicerades

Den digitala sektorn i Linnéregionen vill i god tid säkra fortsatt kompetenshöjande samarbete. Nuvarande EU-stödda nätverk har bildat en förening.

På torsdagen hölls första ordinarie styrelsemötet i den ideella förening som it-branschen i Kronoberg och Kalmar län bildat.

– I regionen finns över 1 500 företag som verkar inom den digitala sektorn och det behövs en plattform för att företagen ska hitta nya medarbetare och även hitta varandra. Nätverket har drygt 200 medlemsorganisationer och förhoppningen är att åtminstone hälften av dem tycker det är meningsfullt att vara med i föreningen, säger Lars Hornborg, projektledare för IEC.

EU-projektet som Linnéuniversitet äger med olika regionala medfinansiärer ska pågå till och med mars 2018.

– Att medlemsföreningen bildats redan nu ska säkra långsiktigheten i satsningen utan att det blir ett glapp när projektet tar slut. Insatserna för att höja konkurrenskraften för branschens företag, inte minst genom att säkra kompetensförsörjningen, måste fortsätta, säger Lars Hornborg.

Har nätverket inom IEC gjort någon skillnad?

– Det måste man nog säga. Det vi håller på med bidrar till att företagen ska få tag i de människor som behövs. It-branschen har ju kronisk brist på folk. Företagen hämmas hela tiden av att de inte får tag i tillräckligt många specialister och där har vi en viktig roll. Det andra är att jobba med utbildningarna för att få dem så ändamålsenliga som möjligt så att de stämmer med näringslivets behov.

– En viktig roll är också att vara något av en brygga mellan näringslivet och akademin. Det ska bli naturligare för fler företag att ta in forskare för att utveckla nya kluriga saker samtidigt som forskare bör se det som naturlig att jobba ihop med näringslivet, säger Lars Hornborg.

Han hoppas att så många som möjligt går från att bara vara med i nätverket till att gå med i föreningen.

– Det viktiga är att föreningen nu finns och att ett antal viktiga företag sagt att de ska vara med. Sedan har vi ett tag på oss att verkligen nå fram till bolagen med att det är dags att ta det här steget.

Närmast på programmet för IEC är Stora it-kompetensdagen i november.

– Det är en heldag då studenter, utbildare och arbetsgivare träffas för att jobba med kompetensförsörjning. Då är det också viktigt att matcha studenter med arbetsgivare för att hitta examensjobb och framtida anställningar.

– Sedan har vi den digitala veckan för andra gången till våren. Den är till för att för att nå även utanför it-branschen med kunskap och förståelse för utvecklig med hjälp av digital teknik. Det är ett viktigt område för näringslivet.