Domkyrkocentrum i Växjö vinner arkitektpris

Växjö Artikeln publicerades
Domkyrkocentrum i Växjö prisas.
Foto: Johan Christensen
Domkyrkocentrum i Växjö prisas.

År 2015 tilldelades nya Domkyrkocentrum Växjö kommuns byggnadspris. Nu har nybygget återigen prisats för sin arkitektur.

Denna gång är det medlemmarna i Sveriges arkitekter Jönköping–Kronoberg som har utsett nybygget vid Karolinerhuset till värdig vinnare av föreningens arkitekturpris för 2014–2016.

Det är Växjöföretaget Arkitektbolaget som står bakom Domkyrkocentrum. Även ett av Arkitektbolagets andra nybyggen i Växjö, PM & Vänners hotell, var nominerat i samma tävling.

fakta

Arkitektjuryns motivering:

”Växjös stadsbild förändras mycket just nu och ett av de mest uppskattade och uppmärksammade tillskotten är Växjö Domkyrkas nya besökscentrum. Från det stora greppet och ända ner till minsta byggnadsdetalj är detta ett mycket väl genomfört projekt. Det nya samspelar med det gamla och fasaden – med sitt tegel och sina regelbundna fönsterformer – anpassar sig till omgivningen men uttrycker ändå tydligt något nytt. Detta är en svår balans, särskilt på en sådan här historisk och centralt belägen plats, men med stor omsorg och yrkesskicklighet har Arkitektbolaget lyckats med bravur. Med Domkyrkans nya besökscentrum har Växjö inte bara fått en ny publik byggnad utan även en ny och annorlunda offentlig plats. Entrétorget har nämligen en karaktär som inte finns någon annanstans i Växjös innerstad. Här är ett torg som ligger alldeles intill Storgatan – en av stadskärnans mest trafikerade gator – men då platsen är nedsänkt får besökaren känslan av att vara någon helt annanstans: bilarnas buller försvinner och den meditativa stämningen förstärks av dammen med sitt vattenspel. Liknande avskilda torg mitt i stadsbruset hittar man i New York, Paris och andra storstäder världen över, det tycks helt enkelt nödvändigt med den här typen av stilla och avskärmade offentliga rum när staden når en viss storlek. Därför lär Växjös nya Domkyrkocentrum bara bli bättre ju mer staden växer.”

Visa mer...