Dubbelmördare får lämna regionkliniken efter nio år

Växjö Artikeln publicerades

Mannen som mördade två kvinnor på ett behandlingshem får lämna den rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Det har förvaltningsrätten beslutat – trots att domstolen anser att det finns risk för ny allvarlig brottslighet.

”Då man från kliniken genom chefsöverläkaren sedan lång tid strävat efter att helt få skriva ut NN (mördaren) från fortsatt vård känns det inte alls betryggande”, anser åklagaren som motsatt sig att vården nu övergår i öppen form.
Den i dag 33-årige mannen dömdes sommaren 2004 för två mord på behandlingshemmet Mårdaklev, några mil utanför Borås. Mannen arbetade på utredningshemmet när han en natt knivhögg en kollega och en 16-årig flicka till döds med ett mycket stort antal hugg.
Dubbelmördaren berättade i rätten att han styrts av en aztekisk dödsgud. Straffet blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Enligt chefsöverläkarens bedömning har 33-åringen varit ”psykiatriskt symtomfri” i fem år. Vid en rad tillfällen under de senaste åren har chefs-överläkaren vid rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö försökt förmå förvaltningsrätten att låta vården upphöra helt. Så sent som i december stoppade Förvaltningsrätten i Växjö läkarens plan. Hans bedömning var att det inte fanns någon risk för återfall i allvarlig brottslighet.
”Möjligen kan det föreligga risk för tilltagande uttråkning och dystym desillusion hos patienten under en över måttan pågående vård utan motiverbart innehåll”, var enligt chefsöverläkaren den enda risken.
Professor Sten Levander har stöttat chefsöverläkarens bedömning. Men fallet har blivit mycket uppmärksammat eftersom läkarexpertisen inte varit enig. Socialstyrelsens rättsliga råd framhöll så sent som i somras att mördarens ”allvarliga psykiska störning som förelåg vid gärningarna föreligger även i dag”.
Åklagaren ville att förvaltningsrätten inför av-görandet på nytt skulle låta det rättsliga rådet yttra sig. Men domstolen anser att vårdplanen som regionklinken nu presenterat är tillräcklig.
Mannen måste under öppenvården ha telefonkontakt med kliniken varje dag. Dessutom ska han varannan vecka besöka regionklinken.