Dyr slutnota kastar skugga över satsning på lokaltåg

Växjö

Trafikverket manar till eftertanke när slutnotan för Pågatåg Nordost och lokaltågssatsningen i södra Småland blir allt klarare. Bara i Kronoberg blev fyra stationer 55 miljoner kronor dyrare än först beräknat.

Artikeln publicerades 4 maj 2013.

– Det finns en massa saker bakåt i historien och bakåt i projektet som förklarar de här kostnadsfördyringarna. Det var ett väldigt dåligt förarbete innan vi drog igång. Det är en av grundorsakerna när vi nu kan börja summera, säger Sven Sunesson, ordförande i regionförbundets trafiknämnd.

Han har tagit del av Trafikverkets senaste genomgång av den stora kollektivtrafiksatsningen som Pågatåg Nordost innebar. En genomgång man har gjort på uppmaning av Regionförbundet Södra Småland. Som i sin tur har fått en begäran om en utredning från Växjö kommun.

I Kronobergbehövde fyra nya stationer byggas för att kunna ingå i Pågatåg Nordost. I slutet av 2012 beräknades de nya stationerna i Diö, Gemla, Markaryd och Vislanda kosta drygt 166 miljoner kronor.

Då har Trafikverket tagit i och räknat högt. Till skillnad från beräkningen som gjordes 2010 som var 55 miljoner kronor lägre.

Men Trafikverket påminner också om hur det lät när påtryckningarna kom från kommuner och politiker när projektet Påtatåg Nordost marknadsfördes 2007.
”Pågatåg Nordost bygger på att man kan utnyttja kapaciteten på befintliga elektrifierade banor av god standard. Det innebär att inga stora investeringar behöver göras i infrastrukturen.”

Två år in iprojektet när genomförandet hade klubbats i kommuner, och regioner tillsammans med Trafikverket upptäckte den tillsatta ledningen för projektet att många tänkta lösningar inte ens var genomförbara. Terräng, signalteknik och vattenförhållanden medförde i nästan alla situationer dyrare lösningar.

Trafikverket menar att hela projektet fick fel ingångsvärden och att fördyringarna kommit att överskugga allt annat. Det har gett en slitsam situation för alla parter. Men Sven Sunesson vill inte kalla det som hänt för misstag.

– Jag vill inte det, utan det handlar också om att vi ökat ambitionerna. Sen handlar en del om bristande kommunikation. Om vi hade varit uppdaterade hela tiden kring alla fördyringar så tror jag också det funnits en större förståelse.