Ekologisk mat är ett av målen

Växjö Artikeln publicerades

75 procent av livsmedelsinköpen, räknat i kronor, i kommunens kök ska vara certifierade ekologiska livsmedel år 2020. Fullt realistiskt enligt Annica Thor, måltidschef på skol- och barnomsorgsförvaltningen.

För fyra år sedan var målet 25 procent vilket kommunen inte lyckades nå helt. Idag är 35,5 procent av inköpen ekologiska livsmedel och frågan är om målet på 75 procent 2020 är nåbart.
– Ja, det tycker jag att det är. Vissa enskilda arbetsplatser är redan upp i närmare 50 procent. Men man måste jobba strategiskt i upphandlingar och nyplaneringar bland annat, för att nå dit, säger Annica Thor.
Det är inte några svårigheter att få tag på ekologiska livsmedel enligt Annica Thor, och kommunen har satsat mycket på mejeriprodukter, grönsaker och frukt.
– Men också på ekologiska specerivaror. Kött är kanske det vi köper minst av, som är ekologiskt, eftersom det är förhållandevis dyrt.
Hon träffar ofta föräldrar till barnen i skolan och barnomsorgen och vet att frågan om maten är viktigt för många.
– Siffran på hur mycket ekologiskt vi köper in och serverar måste jag alltid ha med mig för det vet jag att jag får frågor på, säger hon.

Om målet var 25 procent 2010 och 75 procent 2020, var kommer det då att vara 2030?
– Det är svårt. Det finns kommuner som ställer 100-procentskrav. Men det handlar om tillgång på varor också. Så det är svårt att säga idag var vi kommer att hamna och jag tror inte att Växjö kommer sätta målet på 100 procent, säger Annica Thor.
Samtidigt som kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka ska också invånarna köpa mer ekologisk mat.
– Detta är ett målförslag som vi har på försök, säger Julia Ahlrot, miljöstrategiskt chef som är projektledare för arbetet med miljöprogrammet.
– Vi har haft kontakt med de stora livsmedelsbutikerna i Växjö för att de kan ge oss uppgifter på försäljningen av ekologiska livsmedel. Och enligt den information som vi fått hittills så skiftar det mycket, från en till tio procent.

Målet är att invånarna ska öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 20 procent senast år 2020. Är det möjligt?
– Ska vi som samhälle kunna göra skillnad på riktigt så måste även de privata inköpen ändras. Vi hoppas förstås att målet 20 procent är ett mål som även handlarna ska tycka är roligt och att de satsar på det. Så jag hoppas att det är möjligt, säger Julia Ahlrot.