Elever nekas gratis busskort

Växjö Artikeln publicerades

Politiker gör tummen ner för gratis busskort till alla elever inom grund- och gymnasieskolan.
Alldeles för dyrt, anser de.

Socialdemokraterna Charlotta Svanberg och Martin Edberg har i en motion föreslagit att alla elever i såväl grundskola som gymnasieskola ska ha gratis busskort.
På så sätt kan alla barn och ungdomar få samma möjligheter att ta del av exempelvis fritids- och kulturarrangemang och utan att vara beroende av skjuts från föräldrarna. Att stimulera unga till att åka kollektivt är också i linje med målsättningen i ”Europas grönaste kommun”, menar Svanberg och Edberg.
Men gymnasienämnden gjorde tummen ned, så även skol- och barnomsorgsnämnden som dock inte hade något emot att kostnaderna för ett sådant projekt undersöktes närmare.
Båda nämnderna anser att gratis busskort till alla elever inte är ekonomiskt försvarbart. Också kommunstyrelsens arbetsutskott vill att kommunfullmäktige säger nej till förslaget.
Om förslaget genomförs skulle bara gymnasienämnden få ökade kostnader med 6,5 miljoner kronor om året. Och då handlar det inte om bussåkande utanför skoltid, utan bara resande till och från gymnasieskolorna.