EU-debatt med ungdomsförbundens toppnamn

Växjö Artikeln publicerades

På Katedralskolan var det debatt om klimat, migration och makt. Toppnamn från partiernas ungdomsförbund var på plats för att ge förstagångsväljare en möjlighet att samla information in för EU-valet.

Moderatorn Yngve Filipsson flankeras av debattörerna Benjamin Dousa (M), Henrik Malmrot (V), Eric Luth (C), Samuel Bråse (KD), Linnea Bjärum (L), David Ling (MP), Philip Botström (S) och Sebastian Nilsson (SD).
Foto: Erik Ericson
Moderatorn Yngve Filipsson flankeras av debattörerna Benjamin Dousa (M), Henrik Malmrot (V), Eric Luth (C), Samuel Bråse (KD), Linnea Bjärum (L), David Ling (MP), Philip Botström (S) och Sebastian Nilsson (SD).

På Katedralskolan var det debatt in för två olika val: skolvalet och Europaparlamentsvalet. Alla partier som är representerade i riksdagen hade en deltagare från sitt ungdomsförbund på plats för att debattera. Feministiskt initiativ, som har en sittande i Europa parlamentet hade ingen på plats.

Nina Magnusson och Elin Rönn har chansen att rösta för första gången.
Foto: Erik Ericson
Nina Magnusson och Elin Rönn har chansen att rösta för första gången.

Nina Magnusson och Elin Rönn är båda 18 år och har för första gången chansen att rösta i ett val. De har inte riktigt hunnit sätta sig in i politiken.

– Jag vet inte om jag vill rösta eftersom jag inte är så intresserad, säger Elin Rönn.

Nina Magnusson vill dock rösta eftersom hon ser det som sin demokratiska rätt.

– Jag tror att debatten kan hjälpa mig att få lite inblick i vad de olika partierna står, säger hon.

Debatten, som leddes av Katedralskolans före detta rektor. Yngve Filipsson, fokuserade på klimatet, migration och på mängden makt som EU ska ha. Flera av ungdomsförbundens toppnamn var på plats.

I klimatfrågan hamnade kärnkraftens vara eller icke vara i fokus. Där Benjamin Dousa (M), Sebastian Nilsson (SD) och Samuel Bråse (KD) argumenterade för att kärnkraften behövs för att minska koldioxiden. Philip Botström (S) sade att kärnkraft var lika ålderdomligt som en VHS-spelare. Grön ungdoms språkrör, Erik Ling, ville ta svensk klimatpolitik till resten av EU. Linnea Bjärum argumenterade för en europeisk koldioxidskatt.

I migrationsfrågan var alla partier överens om att EU behöver samarbeta. Dock skiljde sig åsikterna åt om hur samarbetet skulle se ut. Sebastian Nilsson (SD) stack ut när han debatterade för en Australiensisk modell, som han sa innebar att migranter ska stoppas vid Europas gräns och åka tillbaka.

När det skulle diskuteras om EU:s maktstruktur hamnade Eric Luth (C) under hårt tryck angående jordbruksstödet, som är en stor del av EU:s budget.

Adam Löfqvist fick ställa en fråga till partirepresentanterna.
Foto: Erik Ericson
Adam Löfqvist fick ställa en fråga till partirepresentanterna.

I slutet av debatten fick eleverna ställa egna frågor. Adam Löfqvist är 17 år och ska rösta i skolvalet frågade om köttindustrins miljöpåverkan.

– Jag tycker inte att jag fick ett jättebra svar. Det var lite svävande, säger han.