”EU ger en vi-känsla”

Växjö Artikeln publicerades

Ungdomar i dag är mer intresserade av EU än någonsin. Att Sverige ska stanna kvar i unionen ses som självklart och det är klimatfrågan som räknas som viktigast.

Hälften av alla unga är intresserade av frågor som rör politik i Europa. Två av tre vill att Sverige samarbetar mer med andra länder. Nio av tio vill att Sverige stannar kvar som medlem i EU. Det visar rapporten Unga med attityd 2019 som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, gjort. Rapporten kom i början av maj månad och bygger på 6 000 enkätsvar hösten 2018.

I den del av rapporten som kallas ”Sverige och omvärlden” framgår att unga som oroar sig för klimatet och miljön samt för krig och terror ökar bland dem som är mellan 16 och 29 år. Här ses ett medlemskap i EU som ett bra verktyg. Några speciella skillnader mellan killar och tjejer visar rapporten inte på när det gäller samarbete, men något fler killar kan tänka sig att lämna EU.

– Att ungdomar är mer intresserade av EU-frågor tycker jag stämmer. Det känns som om man generellt är mer engagerad i politiska frågor och tänker mycket mer globalt i dag, säger Per-Albin Johansson som läser freds- och utvecklingsprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö.

Per-Albin Johansson, i förgrunden, och Tobias Andersson studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Båda tänker de rösta i valet till Europaparlamentet, men ingen av dem har bestämt sig riktigt än.
Foto: Lena Gunnarsson
Per-Albin Johansson, i förgrunden, och Tobias Andersson studerar på Linnéuniversitetet i Växjö. Båda tänker de rösta i valet till Europaparlamentet, men ingen av dem har bestämt sig riktigt än.

Han sitter i solgasset tillsammans med Tobias Andersson, som läser samma program året efter, och får medhåll.

– Jag tror att det mycket är klimatfrågan som gör att unga engagerar sig. Även om EU inte är perfekt så är den ett bra alternativ för samarbete, säger Tobias Andersson.

Det finns ett missnöje med statsapparaten, menar de båda. Det handlar bland annat om att det tog så lång tid att bilda regering efter riksdagsvalet i höstas. Därför engagerar unga sig mer politiskt för att rösta in ”nytt folk och kunna påverka från insidan”.

– EU ska vara en produkt av sin tid och ge en vi-känsla. Att öka förståelsen människor emellan, säger Per-Albin Johansson.

– Känslan är väl att EU inte alltid fungerar så bra, men jag tror att EU är en bra plattform för mer global solidaritet, säger Tobias Andersson.

– Jag är pro EU och tycker framförallt att EU är bra för handeln, öppna vägar och att man kan studera var man vill. Det är bra att länderna i unionen samarbetar, säger Lina Lumio.
Foto: Lena Gunnarsson
– Jag är pro EU och tycker framförallt att EU är bra för handeln, öppna vägar och att man kan studera var man vill. Det är bra att länderna i unionen samarbetar, säger Lina Lumio.

En bit bort på Campusområdet sitter Lina Lumio och läser. Hon studerar på internationella samhällsvetarprogrammet.

– Vår generation är mer medveten om alla val som finns internationellt. Jag är pro EU och tycker framförallt att EU är bra för handeln, öppna vägar och att man kan studera var man vill. Det är bra att länderna i unionen samarbetar, säger Lina Lumio.

Per-Albin Johansson, Tobias Andersson och Lina Lumio kommer alla tre att rösta i valet till Europaparlamentet.

– Jag kommer att förtidsrösta. Jag tycker att jag har koll men har inte riktigt bestämt mig än, säger Per-Albin Johansson.

– Röstkortet ligger på köksbordet därhemma så jag ska sätta mig in i frågorna och sedan rösta, säger Tobias Andersson.

– För mig står det mellan två partier. Ett av dem stämmer överens med min politiska ställning i riksdagsvalet, men det är inte säkert att det partiet får min röst nu. Jag tycker att alla människors rättigheter och HBTQ-frågorna är viktiga i valet. Inte minst med tanke på den högervåg som finns, säger Lina Lumio.