Få psykologer vid länets vårdcentraler

Växjö Artikeln publicerades

Många patienter som söker sig till vårdcentraler mår dåligt psykiskt. Men endast var tredje vårdcentral i Kronoberg har tillgång till en psykolog. Det är bland de sämsta siffrorna i Sverige.

Psykologförbundet har kartlagt tillgången till psykologhjälp vid Sveriges nära 1 200 vårdcentraler och undersökningen visar att cirka två av tre vårdcentraler har tillgång till en psykolog.

Men i Kronoberg är läget avsevärt sämre. Enligt kartläggningen har endast var tredje av länets 33 undersökta vårdcentraler tillgång till en psykolog, vilket placerar Kronoberg i bottenskiktet av länslistan. Med psykologtillgång menas antingen en anställd psykolog eller avtal med en privat psykolog.

Eftersom undersökningar har visat att ungefär 30 procent av de patienter som söker sig till primärvården lider av psykisk ohälsa, anser Psykologförbundet att tillgången till psykologhjälp vid vårdcentralerna måste förbättras.

– Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga och kvinnor, och behovet av psykologisk behandling är fortfarande större än tillgången till psykologer på vårdcentraler. Tyvärr är tillgången ojämn över landet så vården blir inte jämlik, säger Psykologförbundets ordförande Anders Wahlberg.