Facebookpolis återigen JO-anmäld efter inlägg

Växjö Artikeln publicerades

Scott Goodwin, även kallad ”Facebookpolisen”, har återigen blivit JO-anmäld för ett inlägg som han har skrivit på Facebook. I inlägget skriver han om rasism och använder bland annat begrepp som ”offerkofta­invandrare”. Nu har JO beslutat sig för att inleda en utredning.

I inlägget ber Scott Goodwin bland andra att de han kallar för ”offerkofta­invandrare” att sluta kalla ”vanliga svenskar för rasister”. Det uppmärksammade inlägget från den 14 januari har även fått kritik från organisationen Centrum mot rasism.
I ett utdrag från inlägget skriver Scott Goodwin:
”Till er invandrare som skriker ’rasist’ varje gång ni är ifrågasatta eller möter motstånd i livet – sluta med att dra upp ’rasistkortet’ från översta fickan i er ’offerkofta’. Varje gång ni gör det tar ni mycket ifrån invandrare som verkligen har blivit utsatta för rasism.”
Personen som anmält inlägget menar att genom begreppet” offerkoftainvandrare” skuldbeläggs invandrarna själva för rasismen de får utstå. Vidare anser anmälaren att polismyndigheten ”eldar på” hat.
Smålandsposten har försökt nå Scott Goodwin för en kommentar, men han är på semester och har inte svarat.
Kronobergspolisens kommunikatör Robert Loeffel säger att han inte kommenterar ett enskilt inlägg.
– Åsikter om de här inläggen är något som vi tar med oss, men jag lägger inga kommentarer om ett enskilt inlägg, säger han.
Robert Loeffel säger att de ser allvarligt på en JO-anmälan.
– Det är alltid åsikter när polisen gör någonting, men jag ser inte att vårt förtroende är rubbat utav allmänhet utan tvärtom får vi stort gehör för vår medverkan på sociala medier.
Nu vill JO att polismyndigheten ska yttra sig om uppgifterna. Scott Goodwin har tidigare blivit JO-anmäld för inlägg som han har skrivit på Facebook. Då skrev JO i sin samlade bedömning:
”Flera av inläggen har dock ett innehåll som gör att sakligheten kan ifrågasättas. De präglas bitvis av en raljerande ton som är mindre lämplig för den som företräder polisen. Det kan även diskuteras i vilken utsträckning beskrivningar av människor i en utsatt situation överhuvudtaget lämpar sig för polisens inlägg på sociala medier.”